Connect with us

Ideje behozni a lemaradást: gyorsabb netet kaptak a vízügyi szervezetek

Dotkom

Ideje behozni a lemaradást: gyorsabb netet kaptak a vízügyi szervezetek

Nagy mennyiségű informatikai eszközzel bővült a vízügyi szervezetek informatikai infrastruktúrája.

A vízügyi szervezetek korábban is rendelkeztek országos kiterjedésű számítógép hálózattal, melynek eszközei és a hálózati infrastruktúra felépítése azonban már nem felelt meg az előírásoknak, a szakmai elvárások teljesítését az alacsony átviteli sebesség nagyban korlátozta. Az informatikai fejlesztés megvalósulását az Európai Unió és a Magyar Kormány 500 millió forintot meghaladó támogatással segítette. A fejlesztés biztosítja a rendszerek közötti megfelelő minőségű online adatcserét, az érintett szervezetek távközlési költségeinek csökkentését és az e-kormányzat rend-szeréhez történő csatlakozást.

A projekt hosszú távú, stratégiai célkitűzése egy olyan hálózat létrehozása volt, mellyel az ország vízügyi szervezeteinek informatikai és távközlési hálózatai egységes formában kapcsolódnak a kormányzati informatikai rendszerekhez, hatékonyan és költségtakarékos módon vehetnek részt az e-kor­mányzat működésében.

A Földművelésügyi Minisztérium, illetve 2012 óta a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 12 Vízügyi Főigazgatóság összeköttetései nem szolgáltatták a szakmai elvárá­soknak megfelelő adatátviteli sebességet és nem tettek eleget a kormányhatározat által előírt Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz történő csatlakozás feltételeinek sem, ezért a fejlesztés megvalósítása elengedhetetlen volt.

A korábban alkalmazott megoldás a Vízügyi Igazgatóságok számára lassú, általában 256-384kbit/s bérelt vonali kapcsolatot biztosított a központ és a területi szervezetek között. Az adatkapcsolati sávszélességet többszörösére kellett növelni annak érdekében, hogy az ne korlátozza a már meglévő és a tervezett informatikai rendszerek használatát. Emellett a lehető legtöbb telephelyet közvetlenül kellett csatlakoztatni a Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz, hogy az átmenő forgalom minimálisra csökkenjen.

Az új rendszerre történő áttérés biztosítja, hogy a kommunikáció olyan rendkívüli körülmények között is (pl. árvíz) működőképes maradjon, amikor a hagyományos hálózatok részben vagy egészben tönkremennek, ami alapvető követelmény, hiszen a vízügyi intézmények számára a kommunikáció és adatátvitel zavartalan működése különösen fontos a védel­mi tevékenységük során.

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat VoIP megoldásának használatával a vízügyi szervezetek más intézmények felé irányuló távbeszélési költségei mérséklődnek, modernizálódik a hangalapú kommunikáció. A kormányzati intézmények közötti hívások ingyenesek lehetnek, a hálózatból kifelé irányuló hívások pedig helyi tarifával bo­nyolíthatók le.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom