Connect with us

technokrata

Előnyt lehet kovácsolni még a legszigorúbb szabályozásból is

Dotkom

Előnyt lehet kovácsolni még a legszigorúbb szabályozásból is

A vegyi anyagokra vonatkozó, tavaly életbe lépett EU-szabályozás új követelményeket támaszt az adatszolgáltatás és auditálhatóság szempontjából.

A REACH szabályozás – az elnevezés a Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals angol szavak kezdőbetűinek összeolvasásából származik, ami a vegyi anyagok regisztrációját, értékelését és engedélyezését jelenti – új megközelítést alkalmaz: a feladatokat, a felelősséget, a bizonyítás terhét teljes egészében áthelyezi az illetékes hatóságoktól a gyártóra, azaz az ipar a felelős minden vegyi anyagért, nemcsak az adatok dokumentálásáért, hanem az anyagok használatából, továbbadásából adódó kockázatok becsléséért is.

Ez a felelősség a következmények vállalására az egész gyártási láncra kiterjed. Tehát a regisztráció és a vele járó vizsgálati, illetve kockázatbecslési követelmény nemcsak a vegyi anyagot először forgalomba hozóra vonatkozik, hanem az adott anyag minden gyártójára, importőrére, bevonva a továbbfeldolgozókat is az információátadási kötelezettségbe. Szintén alapvető változás, hogy a szabályozás hatálya kiterjed a különböző árucikkekben jelen lévő vegyi anyagokra is.

Az újonnan létrehozott Európai Vegyi Anyag Ügynökség 180 ezer előregisztrációs bejelentést vár, de az Európán kívüli, például a japán cégek ennél jóval nagyobbra, több százezer körülire teszik a várható bejelentések számát. Jól illusztrálja a mértékeket, hogy az EU egyik legnagyobb vegyipari vállalatának, a németországi központú BASF-nek várhatóan 15 ezer vegyi anyagot kell regisztráltatnia.

A vegyi anyagok regisztrációját, értékelését és engedélyezését szabályozó előírás gyakorlatilag az összes iparágat érinti, a fő hangsúly azonban értelemszerűen a vegyiparon, gyógyszeriparon, olajiparon, autógyártáson van, ezért az ezekben az ágazatokban tevékenykedő vállalatokra hárul a legtöbb feladat.

Az SAP informatikai megoldásai olyan támogatást adnak az érintett szervezeteknek a megfelelőség biztosításához, amelynek segítségével a szabályozásból adódó nagyon szigorú és költséges kötelezettségekből akár versenyelőnnyt is lehet kovácsolni – állítja a német szoftvercég közleménye. Ugyanis azok a vállalatok, amelyek magas színvonalú informatikai megoldással kezelik a REACH-folyamataikat, naprakészen birtokában lesznek a szükséges információknak, amit az üzleti partnerek el fognak várni. Mind a beszerzés, mind az értékesítés oldalán előnyben lesznek azok, akik például a szükséges certifikációkat gyorsan és pontosan ki tudják állítani. A német szoftvercég közleménye szerint az SAP figyelemmel kísérte a REACH rendeletet már annak előkészítésétől kezdve, így azok, akikre a rendelet vonatkozik, teljesen integrált megoldást kínál, ami lehetővé teszi a rendeletből eredő kulcsfontosságú információs folyamatok költséghatékony kivitelezését.

Az SAP megoldása segíti a felhasználókat abban, hogy a REACH rendeletből eredő követelmények megvalósításával járó költségeket csökkentsék és időt is megtakarítsanak.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle