Connect with us

technokrata

Dotkom

Lexikon

Védendő (védett) környezet – védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell.

Környezeti zaj – a levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető.

Környezeti rezgés – környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre.

Környezeti zaj- vagy rezgésforrás – üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz.Építési zaj- vagy rezgésforrás – olyan építőipari tevékenység, amely környezeti zajt vagy rezgést okoz.

Közlekedési zaj- vagy rezgésforrás – közlekedési útvonal (közút, közforgalom elől el nem zárt magánút, vasúti pálya, vízi út, valamint a repülőtér) üzemeltetése, kezelése.

Szabadidős zaj- vagy rezgésforrás – környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép.

Veszélyes mértékű környezeti zaj- olyan környezeti zaj, amely meghaladja a zajterhelés, illetőleg zajkibocsátás megengedett határértékét,- olyan szabadidős zajforrástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem ismételhető és érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a hatásterületen élő lakosság nyugalmát zavarja.

Veszélyes mértékű környezeti rezgés – olyan környezeti rezgés, amely meghaladja a rezgésszennyezettség (rezgésterhelés) megengedett határértékét.

Háttérterhelés – a környezeti zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés.

Megfelelő passzív akusztikai védelem – az épületek védendő helyiségeire vonatkozó belsőtéri zajhatárérték kielégítését biztosító épületszerkezetek kialakítása, szerkezeti elemek beépítése.

Távlati forgalom – a közlekedési létesítmény tervezésének évéhez képest 15 év múlva előre becsült forgalom nagysága.

Védendő (védett) terület – a településrendezési terv szerinti- lakó-, üdülő-, vegyes terület,- különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és temetők területei,- zöldterület (közkert, közpark),- gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el.

Védendő (védett) épület, helyiség- kórtermek és betegszobák,- tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató-termek és hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban,- lakószobák lakóépületekben,- lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben,- étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben,- szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei,- éttermek, eszpresszók,- kereskedelmi, vendéglátó-épület eladóterei, illetve vendéglátó-helyiségei, várótermek.

Védendő homlokzat – zajtól védendő épületnek az a homlokzata, amely zajtól védendő helyiséget határol.

Csendes övezet – rendeltetése miatt zaj ellen különös védelmet igénylő létesítmények zajtól való fokozott megóvása érdekében kijelölt terület.Fokozottan védett terület – a szabadban eltöltött csendes pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas közterület, amelyre fokozott zajvédelmi követelmények érvényesek.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle