Connect with us

technokrata

Újabb lépés a fogyasztók számára hátrányos hűségszerződések ellen

Dotkom

Újabb lépés a fogyasztók számára hátrányos hűségszerződések ellen

Felülvizsgálják ÁSzF-eiket a szolgáltatók.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) az elmúlt időszakban számos hírközlési szolgáltatónak, a szerződések megszűnésével kapcsolatos eljárását vizsgálta meg és a tapasztalatok alapján több mint 800 szolgáltató figyelmét tájékoztatólevélben hívta fel arra, hogy vessék össze saját szabályozásukat a levélben leírtakkal annak érdekében, hogy kiküszöbölhessék az esetlegesen jogszerűtlen kikötéseket, és biztosítsák az előfizetők tényleges választási szabadságát.

A szolgáltatók és az előfizetők közötti előfizetői szerződés részét képezik az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF). Ezek kialakításában a fogyasztók – mint szerződő felek – nem vehetnek részt, ezért a hatóság kiemelten foglalkozik az ÁSzF-ek hírközlésjogi szempontból történő vizsgálatával.

Az NHH piacfelügyeleti tevékenysége keretében vizsgálta több szolgáltatónál a határozott és a határozatlan idejű előfizetői szerződések ÁSzF-ben, valamint az egyedi előfizetői szerződéseiben rögzített kikötéseit, illetve azok összhangját a jogszabályi rendelkezésekkel.

A hatóság sok esetben a szolgáltatók által határozott idejűnek nevezett szerződések megszűnése szempontjából aggályos, az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályokkal összhangban nem álló szerződési feltételt tárt fel vizsgálata során a különböző szolgáltatók ÁSzF-eiben.

A problémás szerződési feltételek két fő csoportba sorolhatók:

1. „A szerződés határozott időtartama lejártát megelőzően az előfizetőnek adott időpontig jeleznie kell a szerződés felmondását, ellenkező esetben a szerződés automatikusan meghosszabbodik újabb határozott időre.”
Ez a szerződési feltétel nem szolgálja a fogyasztók érdekeit, a meghosszabbítás nem feltétlenül egyezik az előfizető valós szándékával, szerződéses akaratával, korlátozza az előfizető választási szabadságát és nem áll összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

2. „A szerződés határozott időtartamának lejártát követően az előfizető felmondása vagy más „megszüntető nyilatkozat” hiányában a szerződés automatikusan újabb határozott idővel meghosszabbodik, vagy határozatlan idejűre változik”, azaz egy már nem létező szerződéshez újabb jogkövetkezmény fűződik.

Az NHH ezért szükségesnek tartja, hogy amennyiben indokolt, a szolgáltatók módosítsák az ÁSzF-eiket, úgy, hogy a fogyasztók a szolgáltatók által kidolgozott átlátható és objektív feltételek ismeretében, választási szabadságukkal élve dönthessenek, és aktív közreműködésük, kifejezett akaratuk eredményezze a szerződéses jogviszony létrejöttét, módosulását vagy megszűnését, nem pedig a szolgáltató által egyoldalúan meghatározott feltételek.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle