Connect with us

technokrata

Beindult a TIR kiépítése

Dotkom

Beindult a TIR kiépítése

2007 őszétől már elérhető a növény- és állatfajokat nyilvántartó egységes, országos adatbázis.

Mint ismeretes, a természetvédelmi törvény előírja a természet védelmével kapcsolatos egységes, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő információs rendszer működtetését. A TIR hivatott biztosítani a természetvédelmi döntések szakmai megalapozását, az ország természeti állapotának jellemzését, az EU csatlakozással járó természetvédelmi irányelvek előírásainak teljesítését.

A TIR kialakításának célja, hogy a területi és központi szervek természetvédelmi adatbázisainak (természeti értékek – földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi, kultúrtörténeti, ökoturisztikai objektumok – és védett természeti területek) nyilvántartását az Európai Uniós rendszerekkel is kompatibilis egységes térinformatikai rendszerbe szervezze (adatgyűjtés, tárolás), és így jelentősen növelje a természetvédelmi szakmai munka hatékonyságát (elemzés, megjelenítés). Az információs rendszer kiszolgálja a hatósági, szakhatósági feladatok elvégzését, a stratégiai szabályozást és tervezést, a természetvédelmi- és vagyonkezelést, a védetté nyilvánításokat, a kutatási és biodiverzitás monitorozási feladatokat, valamint az oktatással, bemutatással és közönségszolgálattal kapcsolatos feladatokat. A TIR végzi majd továbbá az EU és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalások adatszolgáltatását, a kárelhárítási-, felelősségi-, támogatási rendszerek kiszolgálását, és a szakmai-vezetői döntés előkészítés támogatását.

Az adatgyűjtő és szolgáltató rendszer a természetvédelem területi szerveinek helyi hálózatait fogja majd olyan egységbe, amely megfelel az Európai Unió elvárásainak is. A TIR nemcsak a természeti értékek nyilvántartását vagy a stratégiatervezést segíti, hanem a Natura 2000 területek állapotának nyomon követését, a kutatásokat, a védetté nyilvánítási folyamatokat, a kárelhárítást és az oktatást is.

A TIR alapját térinformatikai rendszerbe szervezett természetvédelmi adatbázis képezi. A TIR az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) egyik alrendszereként fog működni, kapcsolatban a környezetvédelmi és vízügyi alrendszerekkel.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Face-en

Tesztek