Connect with us

technokrata

Infopark Ösztöndíj

Dotkom

Infopark Ösztöndíj

Pályázati felhívás.

Az InfoPark Alapítvány célja a lágymányosi Informatikai és Technológiai Innovációs Park megvalósulási céljait figyelembe véve, kiemelten a társadalom és a gazdaság fejlődését elősegítő, a tudomány és a gazdaság közötti kapcsolatrendszer elősegítését szolgáló kutatás-fejlesztési tevékenység hasznosításának támogatása.

Kiemelt fontossággal bír az olyan egyetemi innovációk támogatása, amelyek elősegítik korszerű információtechnológia (IT) ismeretére építő, az élet bármely területére kiterjedő alkalmazások módszertani előkészítését, létrehozását, társadalmi-gazdasági elterjesztését, a különböző terek találkozásából lehetséges szinergiák feltárását és kiaknázását.

Az Infopark ösztöndíj olyan kiemelkedő tudományos-technikai eredményekért adományozható, melyek az alábbi területeket érintik:

– Beágyazott rendszerek. Ipari feladatok megoldásához szükséges elektronikai, automatizálási és informatikai eszközök felhasználása.

– Mechatronika. Azon elméleti és gyakorlati tudomány területek, amelyek komplex finommechanikai, optikai, mechatronikai és irányítástechnikai rendszerek tervezéséhez és kivitelezéséhez szükségesek, továbbá a gépészmérnöki gyakorlat méréstechnikai vonatkozásai.

– eMobilitás. Az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy a felhasználók szempontjából a mobil távközlési és informatikai eszközök a gyors életritmushoz jól illeszkednek.

– Hálózati és elektronikus média. A növekvő szabadidővel egyre nagyobb az igény a szórakoztató elektronika iránt.

– Nanoelektronika. Ezen a területen kifejlesztett eszközök különösen nagy szerepet fognak játszani az orvostudományban és a biológiában. Ez megalapozhatja a bioinformatikát is.

– Hálózatba szőtt szoftverek és szolgáltatások. Az eredmények összekapcsolása nagy kapacitású hálózatok létrehozásával széles körű alkalmazást és jól kihasznált kapacitásokat eredményezhet.

– Európai robotikai platform. Jól definiált, egységes interfészek a fejlesztési eredmények összehangolásával együtt széleskörű alkalmazást tesznek lehetővé.

– Fotonikai technológiai platform. A fénytávközlés meghatározó szerepe következtében előnyös és gazdaságilag hasznos minden olyan kutatási eredmény, mely a fény kezelését előmozdítja.

Az Infopark ösztöndíjjal új technológiák területén végzett munkák jutalmazhatók, melyek a fenti területeken kerülhetnek alkalmazásra, továbbá rokon területek kiemelkedő színvonalú kiegészítő, támogató munkái.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon vállalkozói szemléletű pályaművek, melyek spin-off vállalkozások megalakításának lehetőségét hordozzák magukban.

Az „Infopark ösztöndíj diplomamunkáért és doktori munkáért” olyan végzős hallgatók és kiegészítő tanulmányokat folytató (doktorandusz) utolsó éves hallgatók részére ítélhető oda, akik az adott évben, illetve az Infopark ösztöndíj meghirdetése előtti évben eredményesen védték meg a diplomájukat, illetve doktori munkájukat. Ezen felhívás keretén belül két diplomamunka és egy doktori munka díjazására kerül sor.

A diplomamunkáért járó ösztöndíj összege 100 ezer forint, a doktori munkáért járó ösztöndíj összege 200 ezer forint.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Face-en

Tesztek