Connect with us

technokrata

Magyar Telekom: jó úton az éves célkitűzések teljesítése felé

Dotkom

Magyar Telekom: jó úton az éves célkitűzések teljesítése felé

A Magyar Telekom 2006. I. félévi eredményei.

A Magyar Telekom bevételei 5,4%-kal 316,1 milliárd forintra (1.214 millió euróra) nőttek 2006. I. félévben 2005. azonos időszakához képest. A mobil, az Internet, valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a kimenő forgalmi bevételek csökkenését. Az EBITDA kismértékben, 0,5%-kal 124,7 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-ráta 39,5% volt. A csoport EBITDA a vizsgálattal kapcsolatos költségek nélkül 126,5 milliárd forint volt, az EBITDA-ráta pedig 40%. A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított bruttó összeg 43,8 milliárd forint volt, melyből a vezetékes szegmensre 19,1 milliárd forint, a mobil szegmensre 24,7 milliárd forint jutott. A mobil szegmensre eső összegből 6,7 milliárd forintot fordítottak UMTS-szel kapcsolatos beruházásokra, 6,5 milliárd forintot pedig az EDR projektre.

A vezetékes szegmens külső bevételei (a Magyar Telekom Csoport más szegmenseitől származó bevételek kiszűrése után) 3,4%-kal 168,1 milliárd forintra nőttek elsősorban annak köszönhetően, hogy a szélessávú Internet, valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a főként a kimenő forgalmi bevételeknél tapasztalható visszaesést. Az EBITDA 59,6 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA-ráta 35,5% volt.

A mobil szegmens külső bevételei 7,8%-kal 148,1 milliárd forintra nőttek a hangalapú és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek bővülésének köszönhetően. Az EBITDA 65,1 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA-ráta magas, 44% volt.

A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 10,8%-kal, 41,4 milliárd forintról (167,2 millió euróról) 36,9 milliárd forintra (141,8 millió euróra) mérséklődött. Az EBITDA kismértékű növekedése ellenére a nettó eredmény csökkent, aminek oka elsősorban a magasabb értékcsökkenés, valamint a nettó pénzügyi költségek növekedése (főként a követelések és kötelezettségek állományában a forint gyengülése miatti magasabb árfolyamveszteség következménye).

Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 91,7 milliárd forint volt a közel változatlan EBITDA és a kifizetett társasági adó növekedésének együttes hatásaként, melyet részben ellensúlyozott az üzleti tevékenységből származó egyéb cash-flowban 2006. első félévben szereplő végkielégítések alacsonyabb összege. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 74,7 milliárd forintra mérséklődött. A 2005. első negyedévben végrehajtott TCG akvizíció ellensúlyozta a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított bruttó összeg (capex) 2006. első félévi növekedését. A magasabb capex elsősorban az EDR/TETRA projekttel kapcsolatban a magyar mobil szolgáltatásoknál végrehajtott beruházások következménye. A pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow értéke tükrözi, hogy 2006. első félévben nem történt osztalékfizetés.

A nettó adósságállomány 24,2 milliárd forinttal csökkent 2005. december végéhez képest a 2006. első félévben történt hiteltörlesztéseknek köszönhetően. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 2006. június végére 29,6%-ra mérséklődött (2005. végén 33,1% volt).Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Face-en

Tesztek