Connect with us

technokrata

Epicor: iparágon felüli növekedés

Dotkom

Epicor: iparágon felüli növekedés

Az Epicor előzetes üzleti beszámolója a negyedik negyedévről és a 2005-ös pénzügyi évről. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva a vállalat 15%-os növekedést ért el a licencdíjak és a teljes árbevétel területén.

Az Epicor Software Corporation közzétette a negyedik negyedévre, illetve a 2005. december 31-én lezárult pénzügyi évre vonatkozó előzetes pénzügyi eredményeit. Ahogy az a későbbiekben részletesen kifejtésre kerül, a beszámolóban szereplő összes eredmény előzetes és hozzávetőleges, melyet az Epicor a bevétel-elismerési szabályzatainak felülvizsgálata során áttekint. Ez a felülvizsgálat elsősorban a szoftverlicenc- és karbantartási szerződésekben szereplő tételek valós értékének megállapítására, illetve a bizonyos szoftverlicenc- és karbantartási szerződésekből származó bevételek elismerésére és felosztására terjed ki. A beszámolóban említett pénzügyi eredmények a vállalat által korábban alkalmazott bevétel-elosztási módszereket tükrözik.

„2005 egy erős év volt az Epicor számára, és az azt lezáró sikeres negyedévben a növekedés iparágon felüli volt” – mondta George Klaus az Epicor elnök-vezérigazgatója. „Annak ellenére, hogy nem egyszerű összevetni az eredményeket az előző év azonos negyedévével, a teljes árbevétel 15 százalékkal növekedett, ami tartalmazza az organikus bevételek kétszámjegyű növekedését, valamint a jelentős szoftver-licencdíjakat és tanácsadásból származó bevételeket. Az Epicor több mint 200 új ügyfelet szerzett, miközben tovább terjeszkedett a közepes méretű vállalatoknak kínált ERP megoldások globális piacán.”

„Amellett, hogy nagyon büszke vagyok üzleti eredményeinkre, a negyedév fénypontja a CRS Retail Systems akvizíciójának lezárása volt, melyet december közepén jelentettünk be. A kereskedelmi értékesítést támogató, valamint az árukezelési és pénztári szoftvermegoldások kiemelt szállítójaként ismert CRS felvásárlása révén az Epicor jelentős új piacbővülési lehetőséghez jut, és tovább bővítheti jelenlegi megoldásainak körét. Meggyőződésünk szerint a CRS mindenre kiterjedő megoldásai és az Epicor rendkívül jelentős globális jelenléte együttesen lehetővé teszik, hogy a CRS és az Epicor tovább bővüljön, és valóban globális megoldást biztosítson kereskedelmi ügyfeleinek.”

„Ha a jövőbe tekintek, akkor egy újabb év növekedést látok az Epicor előtt. A globális jelenlét és infrastruktúra, a korszerű termékek és szolgáltatások, valamint a világszínvonalú direkt értékesítési rendszer egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a vállalat továbbra is kiváló teljesítményt nyújtson a 2006-os évben, és a későbbiekben is.”

Bevételek (előzetes) összesítése
A negyedik negyedév teljes árbevétele 82,6 millió dollár volt, amely az előző év negyedik negyedévi 72,1 millió dolláros árbevételéhez viszonyítva 15 százalékos növekedést jelent. A CRS hozzájárulását leszámítva a teljes árbevétel 79,1 millió dollár volt, és ez 10 százalékos növekedésnek felel meg. A negyedik negyedévi licencdíjak 27,4 millió dollárt tettek ki a 2004. negyedik negyedévi 23,9 millió dollárhoz képest, és ez 15 százalékos növekedést jelent. A CRS 0,7 millió dolláros hozzájárulását leszámítva a licencdíjak 26,8 millió dollárt tettek ki, és ez 12 százalékos növekedésnek felel meg. 2005. negyedik negyedévében a tanácsadásból származó bevételek 20,2 millió dollárt tettek ki, amely a 2004. negyedik negyedévében elért 16,1 millió dollárral összevetve 26 százalékos növekedést jelent. A CRS 1,5 millió dolláros hozzájárulását leszámítva a tanácsadásból származó bevételek 17 százalékkal növekedtek. 2005. negyedik negyedévében a karbantartási és egyéb bevételek 35,0 millió dollárt tettek ki, amely a 2004. negyedik negyedévében elért 32,1 millió dollárral összevetve 9 százalékos növekedést jelent. A CRS 1,3 millió dolláros hozzájárulását leszámítva a karbantartási és egyéb bevételek 5 százalékkal növekedtek.

A 2005. december 31-én zárult tizenkét hónap teljes árbevétele 291,1 millió dollár volt, míg az előző év azonos időszakában ez 226,2 millió dollárt tett ki. A CRS 3,5 millió dolláros hozzájárulását leszámítva a teljes árbevétel 287,6 millió dollár volt, és ez 27 százalékos növekedésnek felel meg. A 2005. végén lezárult tizenkét hónapban a licencdíjak 81,5 millió dollár bevételt hoztak, míg az előző év azonos időszakában ez 61,9 millió dollár volt. A CRS 0,7 millió dolláros hozzájárulását leszámítva a licencdíjak 80,8 millió dollárt tettek ki, és ez 31 százalékos növekedésnek felel meg. A 2005. végén lezárult tizenkét hónapban a tanácsadásból származó bevételek 73,6 millió dollárt tettek ki, míg az előző év azonos időszakában ez 56,9 millió dollár volt. A CRS 1,5 millió dolláros hozzájárulását leszámítva a tanácsadásból származó bevételek 27 százalékkal növekedtek. A 2005. december 31-én lezárult tizenkét hónapban a karbantartási és egyéb bevételek 136,0 millió dollárt tettek ki, míg az előző év azonos időszakában ez 107,5 millió dollár volt. A CRS 1,3 millió dolláros hozzájárulását leszámítva a karbantartási és egyéb bevételek 25 százalékkal növekedtek.

Jövedelmek (előzetes) összesítése
A vállalat jelentése szerint a negyedik negyedévben az általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP) szerint számított nettó bevétel 10,6 millió dollár, vagyis higított részvényenként 0,19 dollár volt, mely tartalmazza a 0,9 millió dolláros, vagyis a higított részvényenkénti 0,02 dolláros halasztott adó átértékelésből származó leíráshoz kapcsolódó nem készpénzbevétel adókedvezményét, mely az előző év hasonló időszakában 9,9 millió dollár, vagyis higított részvényenként 0,18 dollár volt. 2005. negyedik negyedévében a korrigált bevétel 14,2 millió dollár, vagyis higított részvényenként 0,25 dollár volt. Az előző év hasonló időszakában elért 13,6 millió dollárhoz, vagyis higított részvényenként 0,24 dollárhoz képest ez 5 százalék növekedést jelent. A korrigált bevételek nem tartalmazzák a megvásárolt immateriális javak amortizációját, a készlet alapú kompenzációs költségeket és az átszervezés költségeit, az adózás eredményét, valamint a tárgyi adókedvezményt.

A 2005. december 31-én lezárult tizenkét hónapban a vállalat általánosan elfogadott számviteli elvek (GGAP) szerinti nettó bevétele 54,2 millió dollár, vagyis higított részvényenként 0,96 dollár volt, mely tartalmazza a 19,5 millió dolláros, vagyis a higított részvényenkénti 0,35 dolláros halasztott szövetségi és állami adók átértékelésből származó leíráshoz kapcsolódó nem készpénzbevétel adókedvezményét, összehasonlítva a 2004. év hasonló időszakának 25,3 millió dolláros, vagyis higított részvényenkénti 0,47 dolláros nettó bevételével. Az említett tizenkét hónapban a korrigált bevétel 48,9 millió dollár, vagyis higított részvényenként 0,86 dollár volt. A 2004. év hasonló időszakában a korrigált bevétel 37,2 millió dollárt, vagyis higított részvényenként 0,69 dollárt tett ki. A higított részvényenkénti korrigált bevétel 2005-ben 0,60 dollár lenne teljes adóztatás mellett.

Mérleg-összefoglaló (előzetes) összesítése
2005. december 31-én a vállalat mérleg-összefoglalója 53 millió dollár készpénzt, azzal egyenértékű pénzeszközt és rövidtávú befektetést mutatott. A vállalat lehívta 125 millió dolláros hitelkeretét, hogy finanszírozza a CRS Retail Systems akvizícióját, mely 2005. decemberében zárult le. A vállalat az üzletvitelből származó jelentős készpénzforgalmából szándékozik kiegyenlíteni adósságát, és 2006. januárjában már visszafizetett 5,0 millió dollárt. Az Epicor jelenleg tárgyalásokat folytat bankjaival, hogy hitelkeretét bővítsék ki 200 millió dollárra.

A negyedév végén a vevői kintlévőség nettó 67,7 millió dollár, míg a halasztott bevétel összege 54.5 millió dollár volt. A CRS-t leszámítva a kintlévőségek átlagos beszedési ideje 68 nap volt, mely az időszaki sajátosságok következtében valamivel magasabb, mint a 2005. harmadik negyedévi 59 nap, viszont kevesebb, mint a 2004. december 31-ei 71 nap.
A vállalat 2005. december 31-én 37,8 millió dollár halasztott adóköveteléssel bír.

A bevétel-elismerési szabályzatok felülvizsgálata
A beszámolóban szereplő összes eredmény, beleértve az előző év időszakait is, előzetes és hozzávetőleges, melyet a vállalat a jelenlegi szabályzatok felülvizsgálata során áttekint. Ez a felülvizsgálat elsősorban a szoftverlicenc- és karbantartási szerződésekben szereplő tételek valós értékének megállapítására, egészen pontosan a bizonyos szoftverlicenc- és karbantartási szerződésekből származó bevételek elismerésére és felosztására terjed ki. A vállalat – illetve annak könyvvizsgálói bizottsága – megvizsgálja, hogy a Hiteles Könyvszakértők Amerikai Intézete (AICPA) által kiadott 97-2-es számú állásfoglalásban (Szoftverbevételek elismerése), illetve a 97-2-es számú állásfoglalás 98-9-es számú módosításában (Szoftverbevételek elismerése bizonyos tranzakciókat illetően) megfogalmazott könyvviteli irányelvek, melyek a valós érték megállapításával, illetve a szoftverlicenc- és a karbantartási szerződések közötti bevétel-elosztás kérdésével foglalkoznak, okozhatnak-e eltérő bevételoszlást ahhoz képest, mint amit a vállalat korábban nyilvánosságra hozott. A vállalat, és annak könyvvizsgálói bizottsága független könyvvizsgálókkal is egyezteti a fenti kérdésekkel kapcsolatban.

A felülvizsgálat végső kimenetelétől függően elképzelhető, hogy fent említett eloszlások módosulása az Epicor pénzügyi beszámolóinak ismételt kiadásához vezethet, mely a korábbi negyedéves és éves beszámolókra is vonatkozik. Ha szükség lesz a beszámolók ismételt kiadására, akkor ezek várhatóan csak annyiban módosulnak, hogy megváltozik a licencdíjak és a karbantartási bevételek egymás közötti eloszlása, illetve bizonyos bevételek egy későbbi időszakban kerülnek elszámolásra. Az ismételten kiadott beszámolók várhatóan nem érintik a vállalat jelenlegi, illetve korábbi likviditását és készpénzforgalmát, és várhatóan a kérdéses szerződésekhez kapcsolódó teljes bevétel, nyereség és készpénzforgalom sem változik a szerződések időtartama alatt. Könyvviteli szabálytalanságokra semmilyen jel nem utal.

„Számításunk szerint a könyvviteli vizsgálathoz kapcsolódó esetleges beavatkozások nem lesznek hatással az Epicor mindennapi működésére, és üzleti kilátásaink pont olyan jók lesznek, mint mindig” – jegyezte meg Michael Piraino az Epicor ügyvezető alelnöke és pénzügyi igazgatója. „Az Epicor elkötelezett, hogy pénzügyi beszámolói a lehetséges legmagasabb színvonalon készüljenek el, és a lehető leghamarabb tájékoztatást nyújtson a fenti kérdésről a befektetői közösség számára.”

A vállalat jelenleg úgy látja, hogy ennek a könyvviteli felülvizsgálatnak a rendezése nem gátolja meg azt, hogy a 2005. évi éves jelentését (a Form 10-K szerint) a megadott határidőre eljutassa az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet részére, beleértve a 12b-25-ös számú szabály által engedélyezett hosszabbítási lehetőséget.

2006-os irányelvek
A vállalat várakozásai szerint a 2006. évi teljes éves bevételek 380 és 385 millió dollár között lesznek, melyből megközelítőleg 70 millió dollár a CRS hozzájárulása. Az Epicor üzleti tevékenységeinek bevétele – a CRS-t leszámítva – várhatóan 310 és 315 millió dollár között lesznek, mely középértéken számítva 10 százalékos növekedést jelent a 2005. évi bevételekhez képest. A vállalat várakozásai szerint a higított részvényenkénti korrigált bevétel 0,77 és 0,79 dollár között lesz. A részvényenkénti korrigált bevétellel kapcsolatos várakozás azt feltételezi, hogy a részvények súlyozott átlaga 58 millió részvény. A várható bevételi eredmények alapja egy hozzávetőlegesen 39 százalékos könyv szerint adókulcs.

Az Epicor várhatóan a fent említett könyvviteli felülvizsgálat lezárását követően tud tájékoztatást adni 2006. első negyedévéről.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom