Connect with us

technokrata

Illetékhivatali megoldás – Oracle alapokon

Dotkom

Illetékhivatali megoldás – Oracle alapokon

A teljes körű megbízhatóság érdekében a rendszer Oracle adatbázisra épül.

Elsősorban illetékhivatalok számára fejlesztette ki és mutatta be a BitOrg Kft. i.sys.next elnevezésű megoldását. Az Oracle adatbázisra és alkalmazásszerverre épülő, moduláris felépítésű integrált ügyviteli rendszer a hivatalokban nap mint nap jelentkező problémákra ad választ: az ügyhátralék csökkentését, a kintlévőségek minimalizálását, az ügyfelek elégedettségének növelését az ügyviteli folyamatok hatékonyságának növelésével éri el.

„Gyakran elhangzik, hogy korunk legnagyobb értéke az információ, amit azonban nem kezelünk súlyának, értékének megfelelő gondossággal, figyelemmel. A hivatalok szempontjából az adatok pontossága, gyors elérhetősége, visszakereshetősége, biztonságos tárolása mind-mind kulcskérdés, hiszen ezen információk alapozzák meg a korrekt, az egyes ügyfelek számára elfogadható határozatokat, döntéseket.” – mondta Nagy Péter, a BitOrg Kft. ügyvezetője. „Nagyon fontos, hogy a hivatalok méretükhöz, lehetőségeikhez legjobban illeszkedő ügyviteli folyamatokat és környezetet alakíthassanak ki, melyben az informatika fő feladata az, hogy a lehető legjobban kiszolgálja ezen igényeket.” – tette hozzá.

„Az Oracle partneri köre jelenleg 160 tagot számlál Magyarországon. A cég számára stratégiai cél, hogy olyan vállalatokkal bővítse partneri körét, amelyek innovatív megoldásokat kínálnak piacnak, megbízható Oracle technológiai alapokon. A partnereknek különösen fontos szerep jut a kis- és középvállalatok elérésében, akiknek iparágra szabott megoldásokat, közvetlen, személyes kapcsolatot és támogatást tudnak nyújtani. A magyar partnerek nagy része ma már az Oracle Database és az Oracle Application Server legújabb verzióját, a 10g-t használják, köszönhetően annak rugalmas, megbízható felépítésének és könnyű kezelhetőségének”– mondta Hauk Péter, az Oracle partnerfejlesztési menedzsere.

A rendelkezésre álló adatokat az ügyviteli folyamatok szereplői számára könnyen elérhetővé, felhasználhatóvá, átláthatóvá kell tenni. Az ügyviteli folyamatok hatékonysága egyrészt úgy növelhető, ha mérhetővé tesszük az egyes szakterületek dolgozóinak teljesítményét, és a lehető legtöbb információt biztosítjuk a döntések meghozatalához, másrészt levesszük a vállukról a gépies, monoton adminisztrációs terheket.

Az i.sys.next egymásra épülő, rugalmasan paraméterezhető moduljaival, ügyfél és ingatlan törzsre épülő nyilvántartási rendszerével teljes körűen támogatja az iktatást, az ügyiratkezelést, a kiszabást, az ingatlanértékelést, az illetékkönyvelést, a postázást, az ügyfélszolgálati munkát, a behajtási-végrehajtási tevékenységet és a vezetői és egyéb adatszolgáltatást. A szoftver futtatható az úgynevezett háromrétegű webes architektúrában, amely egyrészt olcsó üzemeltethetőséget biztosít azáltal, hogy a kliens oldalon csupán egy böngészőre van szükség, másrészt operációs rendszerektől független működést tesz lehetővé, és emellett a szoftververzió menedzsmentje is egyszerű, mivel csak az alkalmazás szerveren kell végrehajtani a javítások és új verziók telepítését.

A fejlesztés során a BitOrg – egy korszerű, integrált ügyviteli informatikai rendszernek megfelelően – rugalmas, nyitott, elfogadott informatikai standardokra épített megoldás alakított ki. A rugalmasság az illetékhivataloknál a jogszabályi környezet változásainak követéséhez szükséges, a nyitottság a többféle ügyviteli folyamat kiszolgálását teszi lehetővé, míg a standardokra épített megoldás egyszerű felhasználást, alacsony költségek mellett biztonságos és megbízható üzemeltetést és egyszerű továbbfejleszthetőséget biztosít.

A teljes körű megbízhatóság érdekében a rendszer Oracle adatbázisra épül. Az Oracle Hungary Kft-vel kialakított, több éves múltra visszatekintő partneri együttműködés is garancia a rendszer megbízható, hosszú távú, költség hatékony működésére. Az i.sys.next tervezése az Oracle CDM (Custom Development Method) módszertan szerint az Oracle Designer eszközzel történt, a fejlesztés pedig az Oracle Developer Forms/Reports eszközével folyt.

A rendszer funkcióiról részletesebben

Iktatás, ügyiratkezelés, postázás: Az i.sys.next iktatás, iratkövetés, ügyiratkezelés és postázás moduljai egységes dokumentumkezelő rendszert alkotva nemcsak az illetékhivatalok, hanem más intézmények egyedi sajátosságait is ki tudja szolgálni. Az iktatás során lehetőség van a beérkező iratok érkeztetésére, a különféle dokumentumtípusoknak megfelelő adatok rögzítésére, ügyfelekhez, ügyekhez kapcsolására, irattartókba helyezésére, valamint az iratok szkennelt képének elektronikus formában való tárolására. Az iktatási modul támogatja a sorszámos és a főszám-alszámos iktatószám kiosztást. Megoldott a papír alapú dokumentumok fizikai mozgásának követése, így mindig ismert az irat fellelhetősége.

Ingatlanértékelés: A számítógépes ingatlan-nyilvántartásban fényképek, részletes, bővíthető információk, tárolhatók az ingatlanokról, amelyek segítik az értékbecslést. Az összehasonlító értékadatok kezelésével és számos kereső, lekérdező funkcióval megalapozottan alátámasztható a hatósági eljárás során megállapított forgalmi érték.

Behajtás, végrehajtás: Az ügyféltartozás hajthatóságának feltételeinek és a behajtás során szerzett információk naprakész, pontos nyilvántartásával (munkahely, bankszámlaszám, ingó és ingatlan-adatok, lefoglalt ingóságok) számos behajtási tevékenység automatizálható, ezáltal lényegesen növekedhet az behajtási, végrehajtási tevékenység eredményessége.

Könyvelés: Könyvelési rendszer biztosítja az illetéktartozás számla-nyilvántartását, befizetések elszámolását. Támogatja a pénzügyi nyilvántartást érintő határozatok automatikus átvezetését, a fizetési kedvezménnyel érintett tételek és speciális ügyfelek (kiskorú, külföldi, feltételes illeték-kedvezményezett) kezelését.

Vezetői és egyéb adatszolgáltatás: Az i.sys.next testre szabása során megadható azon adatok köre, amelyekből rendszeres kimutatás készíthető az adott időszak teljesítményéről. A rendszer a belső használatra előállított jelentések mellett minden jogszabályban rögzített adatszolgáltatást az előírt tartalommal és formában képes előállítani (PM, APEH, BM, stb. felé). Ezek mellett támogatást nyújt időnként felmerülő, egyedi igények kiszolgálására is, mint például ingatlanpiaci forgalomról készített jelentések, kedvezmények bevételcsökkentő hatásának kimutatására.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp