Connect with us

Jogszerűtlen ÁSzF az egyik Internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál

Dotkom

Jogszerűtlen ÁSzF az egyik Internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál

Hiányos dokumentum.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala az ABLAKNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a 64.20.18.0 SZJ számú, Internet-hozzáférés ellátás szolgáltatást nyújtó szolgáltató Általános Szerződési Feltételei jogszerűségének hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást.

A meghatározott szempontok szerint végrehajtott ellenőrzés tekintetében a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak nem felelnek meg.

A Hatóság a 2005. évi Piacfelügyeleti Terve alapján – hivatalból – indított piacfelügyeleti eljárást. A vizsgálat során a Hatóság megállapította, hogy:

 • A szolgáltató nem tüntette fel az ÁSzF készítésének, illetve utolsó módosításának dátumát. Ez nem felel meg Rendelet 3. § (2) bekezdésének.

 • A szolgáltató nem látta el az ÁSzF-et pontos tartalomjegyzékkel. Ez nem felel meg a Rendelet 3. § (1) bekezdésének.
 • Az ÁSzF nem tartalmazza az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejét. Ez nem felel meg az Eht. 131. § b) pontjában foglaltaknak.
 • Az ÁSzF nem tartalmazza az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat megtételének módját, határidejét, a nyilatkozat visszavonási módjának feltételeit, valamint a nyilatkozat módosításának feltételeit. Ez nem felel meg az Eht. 129. § (4) bekezdésének.
 • Az ÁSzF 2.3.2. C) pontja értelmében a szolgáltató az ÁSzF egyoldalú módosításáról a hatályba lépést megelőző 15 napon belül értesíti az előfizetőket. Ez ellentétes Eht. 130. § (3) valamint 132. § (4) bekezdésével, amely 30 napot ír elő. Szintén ugyan ez a pont nem tartalmazza, hogy az ÁSzF módosításáról szóló értesítésben fel kell tüntetni azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja, továbbá az előfizetőt megillető jogosítványokat. Ez nem felel meg a Rendelet 5. § (1) f) és g) pontjában foglaltaknak.
 • Az átírás teljesítésének határideje maximum 60 nap (4.5.4. pont). Ez ellentétes a Rendelet 6. § (2) bekezdésével, amely szerint ez az időtartam nem lehet hosszabb a kérelem beérkezésétől számított 15 napnál.
 • Az ÁSzF 2.3.2. B) pontja nem tartalmazza, hogy karbantartás esetén erről az előfizetőket a szünetelést megelőzően mikor kell értesíteni. Ez nem felel meg az Eht. 136. § (1) a) pontjának, amely legalább 15 napot ír elő. Ugyanez a pont azt mondja ki, hogy a szünetelés alkalmanként maximum 5 nap lehet. Az Eht. hivatkozott rendelkezése szerint ez naptári hónaponként nem haladhatja meg az 1 napot.
 • Az ÁSzF nem tartalmazza a rendszeres karbantartás meghatározását, illetve feltételeit. Ez nem felel meg az Eht. 136. § (2) bekezdésének.
 • Az ÁSzF 4.6.2. B) pontja nem határozza meg egyértelműen a szolgáltató díjtartozás miatti felmondási jogának feltételeit, illetve korlátait. E rendelkezés kiegészítése szükséges az előfizető kétszeri értesítésével, valamint azzal, hogy mikor nem jogosult a szerződést felmondani a szolgáltató díjtartozás esetén sem az Eht. 134. § (7) bekezdése alapján.
 • Az ÁSzF 7.2.1. pontja szerint a díjtételeket a 3. és 4. sz. melléklet tartalmazza. A 4. sz. melléklet teljes egészében hiányzik, a 3. sz. melléklet pedig nem tartalmazza többek között az egyszeri díjakat. Ez nem felel meg az Eht. 131 § q) pontjában foglaltaknak.
 • Az ÁSzF 1. sz. melléklete pontatlanul tartalmazza a felügyeleti szerv nevét és nem tartalmazza annak címét és telefonszámát. Ez nem felel meg az Eht. 131. § t) pontjának.

A fenti indokok alapján a Hatóság felhívta a Szolgáltatót, hogy a jogsértő feltételeket szüntesse meg.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom