Connect with us

technokrata

IBM a közoktatásban

Dotkom

IBM a közoktatásban

A 3/2005. (III. 1.) OM rendeletben meghatározott informatikai hardvereszköz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. Az eljárásban a nyertes ajánlatot az IBM Magyarországi Kft. tette.

Az eljárás eredményeként az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság az IBM Kft.-vel 2005. október 21. napján keretszerződést kötött, mellyel megnyílt a lehetőség arra, hogy a közoktatási intézményfenntartók – az általuk fenntartott közoktatási intézmények igényei alapján – a fent nevezett normatíva terhére hardvereszközöket rendeljenek meg.

A megrendelés folyamata a következő:
1. A fenntartó által fenntartott közoktatási intézmények 2005. október 28-án 15:00 órától 2005. november 8. 16:00 óráig férhetnek hozzá a megrendelő modulhoz, melyen keresztül kiválaszthatják az általuk használni kívánt hardvereszközöket, a rájuk eső támogatási összeg erejéig. A közoktatási intézmények miután kiválasztották a megrendelő modulban a megszerezni kívánt eszközöket, és miután meggyőződtek arról, hogy az általuk összeállított terméklistában valamennyi, az általuk kiválasztott hardvereszköz szerepel, a felületről kinyomtatják a bérleti szerződést. (Az intézmények által igényelt eszközök automatikusan megjelennek az általuk kinyomatott szerződésben csakúgy, mint a teljesítés helyeként az igénylő intézmény székhelye.)

2. A közoktatási intézmény az általa kinyomtatott bérleti szerződést haladéktalanul köteles a fenntartójához eljuttatni annyi példányban, amennyiben azt a fenntartó kéri. A fenntartó – a közoktatási intézmény által megküldött – bérleti szerződést aláírja, és közoktatási intézményenként legalább 2, egymással mindenben egyező példányban az IBM Kft. részére postai úton megküldeni, legkésőbb 2005. november 11-éig. Az aláírást követően a fenntartó a már aláírt bérleti szerződés 1 példányát eljuttatja a +36-1-382-5501 faxszámra. A fenntartó ezen aláírt szerződés útján rendeli meg az intézményi által igényelt eszközöket.

3. Az IBM arra kéri a fenntartókat, hogy – a közbeszerzési törvény előírásainak megtartása érdekében – az intézményeiket haladéktalanul hívják fel a bérleti szerződés fenntartónak történő megküldésére.

4. Az igények teljesítése – azaz az eszközök leszállítása – a megrendelések (bérleti szerződések) beérkezési ütemében kerül kielégítésre úgy, hogy annak alapján a normatíva jogszerű felhasználására sor kerülhessen.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom