Connect with us

technokrata

Lakossági számítógép-használat

Dotkom

Lakossági számítógép-használat

A számítógép és az Internet elfogadottsága és megítélése jellemzően pozitív, a PC-használat elterjedtsége leginkább a fiatalok körében növekedett.

A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentésben éves rendszerességgel elemzi az információs társadalom eszköz- és tudásoldali feltételeit. A felmérés keretein belül az elemzők vizsgálják a lakosság számítástechnikai ismeretszintjét és felkészültségét, valamint a hozzáférők PC-használati szokásait, illetve a távolmaradók körében érvényesülő visszatartó tényezőket.

Digitális tudás
Az informatikai tájékozottság első “lépcsőfokát” a terület alapfogalmainak ismerete jelenti. Az átfogó és reprezentatív kutatás eredményei szerint a 8,5 milliós, legalább 15 éves magyarországi lakosságban 89 százalékra tehető azok hányada, akik tudnak az Internetről, túlnyomó többségük (85 százalékuk) azt is tudja, mit jelent a világháló. Több más alapfogalom (például e-mail, szoftver, vírus) ismertsége szintén viszonylag magas (60 százalék feletti), míg például a hálózati tűzfalakról a válaszadók 45 százaléka hallott, a Linux ismertsége pedig 37 százalékra tehető. Általánosan igaz, hogy a fogalmakat ismerők legnagyobb része tisztában van azok jelentésével is.

A számítógéppel és az Internettel kapcsolatos véleményeket a kutatók skálás kérdésekkel mérték fel. Az 1591 válaszadó mintegy kétharmada úgy véli, hogy a számítógép jelentős mértékben megkönnyíti az emberek életét, míg az “ellentábort” a megkérdezettek mindössze 7 százaléka alkotja. Az arányok jól jelzik az alapvetően pozitív elfogadottságot és elismertséget csakúgy, mint az Internet esetében: a válaszadók fele nagyrészt vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a világhálót használók az élet számos területén előnyben vannak a nem internetezőkkel szemben – az ellenvéleményt itt is csak 9 százalék képviseli.

Iskolapadban
Az informatikával és az Internettel kapcsolatos lakossági képzések terén nem változott számottevő mértékben a helyzet az elmúlt évben. A számítógépről a legalább 15 éves korosztály 63 százaléka semmilyen formában – sem iskolában, sem pedig tanfolyamon vagy autodidakta módon – nem tanult még. Az érintetteknek több mint a fele (55 százaléka) sajátított el számítástechnikai ismereteket kötelező tantárgy keretében, emellett 14 százalék szakkörben vagy egyéb fakultatív órán.

A lakossági részvétel aránya az Internettel kapcsolatos tudásszerzésben alacsonyabb: a válaszadók mindössze 24 százaléka részesült valamilyen képzésben vagy tanult saját szorgalomból; ezen a téren is az iskolai keretek között folyó oktatás az elsődleges – mutatnak rá a BellResearch elemzői.

Személyi számítógépet a 15 év feletti hazai lakosság 39 százaléka, közel 3,4 millió fő használ, a tavalyi adatokkal összevetve ez 4 százalékos emelkedést jelent. A 24 év alatti korosztályban a legelterjedtebb, 85 százalékos a használat, és ebben a körben mérhető a legnagyobb, közel 10 százalékos penetrációnövekedés is. Örvendetes, hogy az elmúlt egy évben a 25-34 és a 35-44 évesek körében is 50 százalék fölé emelkedett a PC-használati arány, a 60 év felettieknek viszont csak 4 százaléka számítógépezik.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp