Connect with us

technokrata

Távközlési eszközök

Dotkom

Távközlési eszközök

Az infrastrukturális akadályok és az alultájékozottság ellenére terjedőben vannak az integrált adat-hang megoldások.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés ez évi kutatási eredményei szerint a legalább egy főt foglalkoztató hazai cégek 20 százaléka, mintegy 46 ezer szervezet rendelkezik telefonalközponttal. Az adatokat a tavalyi számokkal összevetve látható, hogy a berendezések elterjedtsége az elmúlt időszakban nem változott lényeges mértékben. Csupán a kisvállalati szegmensben történt némi penetrációnövekedés – emelik ki a BellResearch kutatói -, amivel a 10-49 fős cégek körében 61 százalékra emelkedett a mutató értéke.

A legtöbb vezetékes csatornát használó nagyvállalatok ellátottsága csaknem teljes (a „hiányzó” pár százalék valószínűsíthetően nem saját infrastruktúrát vesz igénybe), és a középvállalatoknál is megközelíti a 90 százalékot. A mikrovállalkozások körében azonban továbbra is csak minden nyolcadik cégnél található ilyen berendezés.

Hangpostával felszerelve
Az alközpontot használó cégek körében a 6-20 mellékes eszközök a leginkább elterjedtek, az érintett kör vállalatainak közel felénél (48 százalék) ilyenek üzemelnek. Nagyjából minden harmadik alközpont legfeljebb 5 melléket kezel; ezek a berendezések leginkább a mikrovállalati szegmensben elterjedtek, ahol az eszközök 43 százaléka tartozik ebbe a kategóriába. A közép- és nagyvállalati körben a 21-100 mellékes alközpontok fordulnak elő a leggyakrabban, de az utóbbi szegmensben a 200 fölötti kapacitású berendezések sem ritkák, a szervezetek 38 százalékánál ilyeneket találunk.

A Jelentésben a kutatók részletesen felmérték az üzleti szféra telekommunikációs infrastruktúrájának tulajdonságait, funkcióit is. Az eredmények szerint az alközponti mellékeken üzemelő hangpostafiókok használata egyelőre még korántsem tekinthető széleskörűnek, a legalább 10 főt foglalkoztató üzleti szervezetek egyelőre kevesebb mint egyötöde (18 százaléka) alkalmaz ilyen megoldást.

A kis- és középvállalati szegmensben nagyjából azonos az elterjedtség, a 250 fő feletti körben azonban ennek kétszerese (36 százalék) a penetrációs érték. Az utóbbi körben az elmúlt évben mért, 25 százalékos szinthez képest ez jelentős mértékű elmozdulást jelent.

Úton az integráció felé
Az elmúlt egy évet tekintve az IP alapú megoldások ismertsége a magyarországi vállalatok körében valamelyest emelkedett. A legalább 10 főt foglalkoztató cégek meginterjúvolt döntéshozóinak 17 százaléka tartja magát jól tájékozottnak ezen a területen, míg további 42 százalékuk jelezte, hogy hallott már ezekről a megoldásokról.

A vezetők viszonylagos alulinformáltsága mellett a legtöbb cég informatikai infrastruktúrája nincs felkészítve a bevezetésre: az IT-hálózat mindössze a szervezetek 28 százalékánál, a távközlési hálózat pedig csak 17 százalékuknál lenne alkalmas az IP-telefónia megvalósítására. A személyi és technológiai korlátok ellenére a penetrációs mutató az elmúlt egy évben nőtt, 2005 elején a 10 fő feletti kör cégeinek 15 százalékánál működött valamilyen integrált adat-hang megoldás.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp