Connect with us

technokrata

Digitalizáltatja magát az IHM

Dotkom

Digitalizáltatja magát az IHM

Az IHM tevékenységével összefüggő eseményeket, rendezvényeket digitális fotón és digitális video-formátumban dokumentálja, archiválja egy kisvállalkozás.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnak (IHM) kiemelt feladata az információs társadalom nyújtotta előnyök társadalmi megismertetése, a számítógép- és Internet-használat elterjesztése. Sajnos, a jelentős növekedés ellenére a magyar háztartásoknak még ma is csupán 37%-a rendelkezik otthon számítógéppel, és közel fele (45%) akkor sem tartana igényt arra, ha olcsón vagy ingyenesen jutna hozzá (BellResearch).

Éppen ezért az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet a minisztérium kiemelt feladataként írja elő, hogy „a kor színvonalának megfelelő tájékoztatással készítse fel a társadalmat az új eszközök és módszerek alkalmazására, és ezzel segítse elő a tudásalapú információs társadalom megvalósulását”.

Ennek a kötelezettségének az IHM többek között szemléletformáló kommunikációs kampányok alkalmazásával kell, hogy eleget tegyen. Különös tekintettel kell lennie azon példák bemutatására, amely az időskorúak, a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek, a gazdaságilag elmaradott régiókban élők számára ismerteti az információs társadalomban rejlő, mindennapjaikat segítő lehetőségeket. A kommunikációs kampányokban kiemelt szerepet kap a példaértékű informatikai megoldások képi bemutatása.

A feladat végrehajtása érdekében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a közbeszerzésekről szóló törvény alapján, hirdetmény közzétételével indult, egyszerű tárgyalásos eljárásban hozott döntésnek megfelelően 2005. augusztus 18-án vállalkozási keretszerződést kötött a Blendair Bt.-vel. A keretszerződés tárgya az IHM tevékenységével összefüggő események, rendezvények digitális fotón és digitális video-formátumban történő dokumentálása, archiválása, valamint teljes körű feldolgozása és rendszerezett tárolása.

Az IHM a Blendair Bt.-vel kötött vállalkozási keretszerződés alapján elkészült — az IHM tulajdonát képező — képanyagot kívánja arra felhasználni, hogy az állampolgárok számára bemutassa az információs társadalom nyújtotta lehetőségeket és előnyöket a mindennapi életben, a kommunikációban, a gazdaságban, az oktatásban, az egészségügyben, a közlekedésben, a közszolgáltatásban és a közigazgatásban.

Az összeállított fotó- és videoanyaggal az IHM célja másrészt az, hogy a legjobb megoldások közzétételével követhető példákat mutasson a digitális szakadék mielőbbi felszámolásához. A 2006. május 31-jéig szóló keretszerződés alapján az IHM tervezi például az eMagyarország pontok működtetésében szerzett tapasztalatokról, az európai uniós forrásokból megvalósított e-közigazgatási rendszerekről, valamint a kis- és középvállalkozások működését támogató informatikai megoldások bevezetésének és használatának tapasztalatairól szóló videofelvételek elkészíttetését és közzétételét.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp