Connect with us

technokrata

A Matáv megtartotta évi rendes Közgyűlését

Dotkom

A Matáv megtartotta évi rendes Közgyűlését

A Matáv 2005. április 27-én megtartotta évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés meghallgatta és jóváhagyta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetének alakulásáról, továbbá elfogadta a Számviteli törvény szerinti éves beszámolókat a Matáv Csoport és a Matáv Rt. 2004. évi gazdálkodásáról.

A Közgyűlés 1028 milliárd 120 millió Ft mérlegfőösszeggel és 41 milliárd 961 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi tulajdonosoknak járó 9 milliárd 446 millió Ft levonása előtt) jóváhagyta a Matáv Csoport magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2004. évi Konszolidált éves beszámolóját. A Közgyűlés 910 milliárd 300 millió Ft mérlegfőösszeggel és 39 milliárd 028 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Matáv Rt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2004. évi Konszolidált éves beszámolóját.

A Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését is.

A Közgyűlés döntött a 2004. évi adózott eredmény felhasználásáról és úgy határozott, hogy a Társaság 100 Ft névértékű részvényenként 70 Ft osztalékot, összesen 72 milliárd 653 millió 819 ezer Ft-ot fizet a tulajdonosoknak a 2004. gazdasági évre vonatkozóan. A Társaság a fizetendő osztalékhoz felhasználja a teljes adózott eredményt, a további 33 milliárd 625 millió 402 ezer 954 Ft-ot pedig eredménytartalék felhasználásával biztosítja. Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2005. június 1. Az osztalékfizetés rendjéről 2005. május 12-én részletes hirdetményt tesz közzé a Társaság.

A részvényesek új igazgatósági tagot választottak, mivel Achim Berg, az Igazgatóság tagja a Közgyűlés napjával lemondott tisztségéről. A Matáv Igazgatóságának új tagja Gerhard Viktor Mischke lett, akinek megbízatása – a többi igazgatósági tag megbízatásával megegyezően – a 2006. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig, illetve legkésőbb 2007. május 31-éig tart.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság létszámát az eddigi 9 főről 12 főre emelte annak érdekében, hogy a Matáv megfelelhessen mind a New York-i Tőzsdén (NYSE) jegyzett társaságok Ellenőrző Bizottságának összetételére vonatkozó speciális követelményeknek, mind a magyar jogszabályok előírásainak. A részvényesek négy új tagot választottak, mivel a Felügyelő Bizottság tavaly megválasztott tagjai közül Joachim Kregel 2004. szeptember 30-ával lemondott megbízatásáról. A Matáv Felügyelő Bizottságának új tagjai lettek – a többi felügyelő bizottsági tag megbízatásával megegyezően – a 2006. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig, illetve legkésőbb 2007. május 31-éig: Dr. Farkas Ádám, Wolfgang Kniese, Dr. Thomas Knoll, Varju György.

A Felügyelő Bizottság tagjainak 2003. évben megállapított tiszteletdíját a Közgyűlés változatlanul hagyta, jóváhagyta viszont, hogy a Felügyelő Bizottság Ellenőrző Bizottságának elnöke a felügyelő bizottsági tagságért járó tiszteletdíj 100%-ának, tagjai pedig 50%-ának megfelelő tiszteletdíj-kiegészítésben részesüljenek.

A Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában, amelyek alapján a telephelyekre és a tevékenységi körökre vonatkozó felsorolás kiegészült.

Tovább
Kapcsolódó cikkek


Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp