Connect with us

technokrata

ITTK: Információs társadalom itthon és a világban, valamint a mobilvilág egy éve

Dotkom

ITTK: Információs társadalom itthon és a világban, valamint a mobilvilág egy éve

Megjelent és néhány napja hozzáférhető a Weben is a Budapesti Műszaki Egyetem Információs Társadalom-és Trendkutató Központja (ITTK) által készített három, éves jelentés, mely a magyar információs társadalom, a világ információs társadalma és a mobilvilág egy éve témákat öleli fel.

A magyar információs társadalom 2004-ben – Országjelentés az információs társadalom fejlődéséről

A „Magyar információs társadalom éves jelentése” megállapítja, hogy az elmúlt évben hazánk nemzetközi pozíciói az információs társadalommal kapcsolatos ranglistákon – a helyezést illető stagnálás ellenére – tovább romlottak, így európai szinten jelenleg a csatlakozásra váró országokkal került versenyhelyzetbe.

Magyarországnak az európai információs társadalom fejlesztésével kapcsolatban számos új kihívással, elvárással kell szembesülnie, amihez egyelőre a hazai stratégiai gondolkodás és a születő dokumentumok nem illeszkednek. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a nagyobb állami programok nem hozták meg a várt eredményeket a még nem felhasználók meggyőzésében, így az új PC- és Internet-felhasználók számában alig észlelhettünk változást az elmúlt évhez képest.

A kutatócsoport elemzései szerint az igazi fejlődés a már felhasználók körében játszódott le 2004-ben: a meglévő PC- és Internet-felhasználókat egyre inkább jellemzi a technológia-váltás, az értékhozzáadott szolgáltatások (e-közszolgáltatások igénybevétele, e-bankolás, stb.) igénybevételének terjedése, a használattal eltöltött idő mennyiségének növekedése. Mindez azonban azt is jelenti, hogy az egyébként is markánsan jelenlévő digitális megosztottság mértéke tovább növekedik hazánkban.

A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2004-ben – Átfogó tanulmány az információs társadalom, Internet, hálózati világ 2004-es fejleményeiről

A 2004-es év alapvetően az új technológiák (például: WiFi, szélessáv, 3G) elterjesztéséről, a meglévő szolgáltatások (például: e-kormányzat, e-kereskedelem) megerősítéséről és néhány kellemetlen felismerésről (spam, vírusok, nem terjedő szolgáltatások) szólt a világban. Bár új, meghatározó technika nem jelent meg 2004-ben, a már meglévő megoldások új, tömeges alkalmazási lehetőségeinek a keresése, illetve elterjesztésük rohamléptékben zajlott. A jelentés által körbejárt további témák: nemzetközi rangsorok, ország-portrék és világrégiók fejlettsége, trendek a hírfolyamokban, valamint az akadémiai kutatások csomópontjai.
Az ITTK kutatócsoportja által készített Information Society World Progress Report 2004: A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2004-ben

A mobilvilág egy éve – Átfogó tanulmány a mobiltechnológia, -kultúra és -kommunikáció 2004-es fejleményeiről

A tanulmány 2004 mobilvilágát két átfogó, nemzetközi trenddel jellemzi: a mobiltelefon megindult az univerzális tranzakciós eszközzé válás útján, miközben fejlődése egyre jobban hasonlít az Internetére. Emellett három, nagy horderejű folyamatot emel ki: a különböző hálózatok között meginduló konvergenciát, a fejlett piacok adat-intenzív növekedésének megindulását, valamint azoknak az országoknak és régióknak az egyre növekvő számát, ahol a mobilkommunikációra, mint a gazdasági növekedés kulcsfontosságú alkotóelemére tekintenek.

A Pannon GSM támogatásával készített, vaskos tanulmány hozzáférhető a Weben is.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Face-en

Tesztek