Connect with us

technokrata

Az Antenna Hungária Rt. közleménye a 2004. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

Dotkom

Az Antenna Hungária Rt. közleménye a 2004. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

A 2004. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

Az Antenna Hungária Rt. a 2005. április 8-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2004. év után egy darab 1.000 forint névértékű részvényre 460 forint bruttó osztalékot fizet. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2005. május 18.

Osztalékra az jogosult, akinek 2005. május 10-én a számlavezető nyilvántartásában Antenna Hungária Rt. részvénye van. Az Antenna Hungária Rt. részvényeit a 2004. évi osztalékra való jogosultsággal utoljára 2005. május 5-én lehet vásárolni a tőzsdei forgalomban.

Az osztalékfizetés miatti tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2005. május 10.

Az Antenna Hungária Rt. megbízottjaként az osztalékfizetés tekintetében a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (KELER Rt.) jár el, a részvényes számláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok szerint.

Az Antenna Hungária Rt. azon részvényesek részére fizeti ki az osztalékot, akik megfelelnek a következőkben felsorolt feltételeknek:

    1. A részvényes, illetve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 151. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott bejegyzésre került az Antenna Hungária Rt. részvénykönyvébe.

    2. Az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok az Antenna Hungária Rt., illetve a megbízottjaként eljáró KELER Rt. rendelkezésére állnak. Az adatokat a 2005. május 10-ei fordulónappal elrendelt tulajdonosi megfeleltetés során a részvényesek számlavezetői adják meg a KELER Rt. részére.

A részvényeseknek mindemellett legkésőbb 2005. május 10-éig ellenőrizniük kell számlavezetőjüknél az adóelszámoláshoz szükséges adatokat, mert ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki.

Az osztalék 2005. május 18-ától kezdve átutalással kerül a számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra vagy közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára abban az esetben, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Rt-nek.

A levont adó összegéről az Antenna Hungária Rt. adóigazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez postai úton, legkésőbb 2006. január 31-ig.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tesztek

Gyakori témák