Connect with us

technokrata

Deloitte: telekom felmérés

Dotkom

Deloitte: telekom felmérés

A Deloitte Globális Telekom Indexe jelentős növekedést mutat a listán szereplő cégek összesített piaci értékében.

A Deloitte Technológiai, Média és Telekommunikációs (TMT) iparra szakosodott csoportja nyilvánosságra hozta a Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) Globális Telekom Indexét. A jelentésben szereplő vállalatok összesített piaci értéke 28 százalékkal nőtt 2003. január 1. és 2004. december 31. között, ami meglepő fordulat az előző publikációban a 2000. január 1. és 2003. július 31. közti időszakban mért 69 százalékos visszaesés fényében.

A jelentés nem egyetlen globális jelenségnek tulajdonítja az Indexben szereplő vállalatok összesített piaci értékének emelkedését, hanem azt mondja, hogy minden egyes régió speciális, csak rá jellemző szerkezeti és versenypiaci kihívásokkal került szembe. Ezen kívül az Indexből kiderül, hogy az öt legnagyobb iparági szereplő jelentősége minden régióban csökkent. Az előrejelzés szerint a Kínához vagy Kelet-Európához hasonló területeken további növekedés várható.

A DTT Globális Telekom Index az 1 milliárd USD globális piaci kapitalizációt meghaladó távközlési vállalatokat vizsgálja. Az Index a DTT globális telekom piacra szakosodott szakértőinek elemzéseire épül, és mind mennyiségi, mind minőségi szempontból elemzi a telekommunikációs ipar helyzetét. Az Index nemzeti, regionális, gazdasági, versenypiaci, szabályozási és technológiai szempontból vizsgálja az ágazatot, és célja, hogy értelmezze a szektorban 2003 januárja óta bekövetkezett változásokat, valamint előre jelezze az ágazat jövőjét rövidtávon befolyásoló tényezőket.

A jelentés az alábbi előrejelzéseket tartalmazza:

  • A kínai piac továbbra is növekedésnek néz elébe, ami hatással lesz a teljes távol-keleti térségre. A növekedés motorjai a mobil előfizetések számának jelentős emelkedése valamint a domináns szolgáltatók külföldi terjeszkedési törekvései lesznek.

  • Az európai régió növekedését a továbbra is fejlődő kelet-európai piac biztosítja.
  • India növekedési potenciálja hasonló Kínáéhoz, így a távol-keleti térségben ez az ország is okozhat még meglepetéseket.
  • Az amerikai piac drámai változáson megy keresztül, mivel a hagyományos távközlési cégek vezetékes ügyfeleinek nagy része átpártol a vezeték nélküli szolgáltatókhoz, akik egy csomagban kínálnak hang, videó és adatátviteli szolgáltatást.
  • A Telekom cégek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy valóban globálissá váljanak, így reagálva a határokon és régiókon átnyúló zökkenőmentes kommunikáció iránti igényre.

Seres Béla, a magyarországi Deloitte pénzügyi tanácsadó részlegének vezetője hozzáfűzte: „Az európai távközlési szolgáltatók az elmúlt években a költségcsökkentésre helyezték a hangsúlyt, ami növekvő működési hatékonyságot és piaci értéket eredményezett. Továbbá új cégek is felvételt nyertek az Európai Indexbe a kelet-európai és közel-keleti régióból. Mivel ezekben az országokban alacsonyabb a vezetékes és egyes országokban a vezeték nélküli penetráció is, e régió magasabb növekedési potenciálja áll az európai régióban összesített piaci érték növekedése mögött.” Az új belépők közé tartozik az elmúlt két év négy IPO-ja (többek között a Saudi Telecom és az Eircom Csoport), valamint több telekom cég ismételt tőzsdei bevezetése.

A Távol-Keleten tapasztalt, a fejlett országokhoz hasonló működési költség-csökkentés, valamint Kína további növekedése is elősegítette az ebben a régióban realizált bevételek növekedését. Ezen pozitív tényezőket azonban részben ellensúlyozták a régió viszonylag fejlett piacainak (például: Japán és Korea) rosszabb növekedési kilátásai.

Az amerikai piacon jelenleg éles verseny folyik a kábeles és hagyományos távközlési szolgáltatók között. A fordulópontot egyrészt a vezeték nélküli szolgáltatások egyre nagyobb térhódítása jelentette a vezetékes szolgáltatások kárára, másrészt az internetes hangtovábbítás (VoIP) nagyarányú fejlődése, ami lehetővé tette a kábeles szolgáltatók számára, hogy hármas csomagokban kínálják a hang és adatátvitelt, valamint a televíziós műsorokat.

Seres Béla megjegyezte: „Úgy tűnik, az ágazat több területen is követte a Deloitte legutóbbi Globális Telekom Indexében előrejelzett irányokat, különös tekintettel az eladósodottság és működési költségek csökkentésére, valamint a stratégiai vállalat-felvásárlásokra és szövetségekre. Megítélésünk szerint fennmarad a vállalatok óvatos és körültekintő politikája az új technológiák, mint például a 3G bevezetése terén, ahol még nincsenek bevált üzleti modellek.”


Az EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) telekommunikációs cégek összesített piaci értéke jelentősen emelkedett, így az Indexben való részesedésük is 41%-ról 49%-ra nőtt.
  • A legutóbbi jelentés óta eltelt időben a fő növekedési tényező a szélessáv elterjedése volt.

  • Az asztali számítógépről elérhető internetes hangátvitelt (VoIP) csak egy szűk réteg használja mind a lakossági, mind a vállalati szektorban.
  • A legutóbbi jelentésünk óta számos cég indította el a 3G szolgáltatást az EMEA régióban.
  • Az EMEA régióban a WiFi nem befolyásolja jelentősen az ágazat forgalmát vagy piaci értékét.
  • Egyelőre csak kevés telekom cég alkalmaz off-shore megoldásokat, ugyanis az állami tulajdonos akadályokat gördít a legtöbb domináns szolgáltató ilyen irányú törekvései elé.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle