Connect with us

Félmilliós büntetés a Hungarotel vezérigazgatójának is

Dotkom

Félmilliós büntetés a Hungarotel vezérigazgatójának is

Az Eht. 33. § (5) bekezdése lehetőséget ad a hatóság számára, hogy a szolgáltatóval szemben kiszabott piacfelügyeleti bírság alkalmazása mellett bírság megfizetésére kötelezze a jogsértést elkövető szervezet vezető tisztségviselőjét.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatósága 3109-2/2004. számú piacfelügyeleti határozatában a közvetítőválasztás vonatkozásában jogszabályszerű magatartásra szólította fel a Hungarotel Rt.-t.

A fent megjelölt határozat végrehajtásának vizsgálata céljából folytatott utóellenőrzés alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság nevében az NHH Hivatal Soproni Igazgatósága a Hungarotel Rt. vezérigazgatóját, Kaj Ole Bertram urat ötszázezer forint bírsággal sújtja.

Az indoklás szerint a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatósága hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytatott annak vizsgálatára, hogy a Hungarotel Rt. a közvetítőválasztás nyújtása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el.

Az eljárás során a hatóság jogsértést állapította meg. A hatóság 2004. augusztus 11-én kelt határozatában 45 napos határidő tűzésével jogszerű magatartás tanúsítására hívta fel a szolgáltatót. A határozat ellen a szolgáltató jogorvoslati kérelemmel nem élt, így az 2004. szeptember 2-án jogerőre emelkedett, a teljesítésre adott 45 napos határidő pedig 2004. október 18-án eltelt.

A szolgáltató 2004. október 1-jétől a közvetítőválasztás vonatkozásában módosította ÁSZF-ét, melyről a Hatóságot a felhívó határozat ügyiratszámára való hivatkozással tájékoztatta. A hatóság a módosított ÁSZF rendelkezéseit megvizsgálva, az alábbiakat állapította meg:

  • A Szolgáltató ÁSZF módosításával átstrukturálta szolgáltatása igénybe vételének feltételeit. Bevezetésre került az „általános előfizetés”-nek nevezett csomag, melynek előfizetői közvetítő-előválasztással és hívásonkénti közvetítőválasztással is jogosultak igénybe venni a közvetítőválasztást. Amennyiben az előfizetők valamennyi hívásirány vonatkozásában a Hungarotel Rt. forgalmi szolgáltatását veszik igénybe, úgy jogosultak egyéb az ÁSZF 1. számú mellékletének 1.3-as pontjában meghatározott díjcsomagokat igénybe venni

  • Az ÁSZF 11. 1. 5-ös pontja szerint a 2004. január 1-jén hatályos előfizetői szerződés alapján egyetemes szolgáltatást igénybe vevő előfizető közvetítő-előválasztás keretében jogosult a belföldi és nemzetközi hívások tekintetében a közvetítőválasztás igénybevételére.
  • Amennyiben az előfizető a szolgáltatótól eltérő közvetítő szolgáltatót vesz igénybe a forgalmi szolgáltatásokhoz, úgy módosul az előfizetői szerződése.
  • Annak az előfizetőnek tehát, aki az „általános előfizetéstől” eltérő díjcsomagot vesz igénybe, ahhoz, hogy jogosult legyen igénybe venni a közvetítőválasztást, először szerződésmódosítás keretében át kell térni a magasabb havi díjú „általános előfizetésre” és csak ezután lesz jogosult a közvetítőválasztásra.

A fentiek alapján – egyéb bizonyítási eljárás lefolytatását a tényállás megállapításához szükségtelennek tartva – a Hatóság megállapította, hogy a szolgáltató módosított ÁSZF-e sem tesz eleget a Hatóság felhívásában foglaltaknak, s a jogszabályok rendelkezéseinek.

Az Eht. 111. § (9) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a szolgáltató az előfizetői szerződésben nem zárhatja ki és nem korlátozhatja a közvetítőválasztást. A szolgáltató ÁSZF-e szerint azon előfizetők, akik nem az „általános előfizetést” veszik igénybe nem jogosultak a közvetítőválasztásra, csupán ha megfelelően módosítják szerződésüket. Ezzel a szolgáltató tulajdonképpen fenntartotta korábbi, a Hatóság által jogszabálysértőnek minősített struktúráját, – mely szerint az „Alapelőfizetésre” kellett váltani az ügyfeleknek a közvetítőválasztás elérhetőségéhez – továbbra is csak a legmagasabb előfizetési díjú csomagban van mód a közvetítőválasztás igénybe vételére, s ezzel a jogszabálysértő állapot a továbbiakban is fennáll.

Az Eht. 33. § (5) bekezdése lehetőséget ad a hatóság számára, hogy a szolgáltatóval szemben kiszabott piacfelügyeleti bírság alkalmazása mellett bírság megfizetésére kötelezze a jogsértést elkövető szervezet vezető tisztségviselőjét. Tárgyi ügyben a Hatóság a jogsértés súlyát figyelembe véve úgy ítélte meg, hogy a jogsértő további jogsértéstől való visszatartása érdekében szükséges a szolgáltató vezetőjével szembeni szankcionálás lehetőségével élni.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom