Connect with us

technokrata

Nagy Testvér Díj: szavazás a közönségdíjra

Dotkom

Nagy Testvér Díj: szavazás a közönségdíjra

November 11-től 25-én 12 óráig immár negyedik alkalommal lehet jelöléseket tenni az Interneten arra, hogy ki vagy melyik cég, állami szervezet kapja a Közönségdíjat (2003-ban a Közönségdíj nem került kiosztásra, mivel a szavazógépet feltörték).

A Nagy Testvér Díjat a nemzetközi gyakorlatnak mindig megfelelően azok kapják meg, akik/amely cégek, szervezetek éppen a legtöbbet tették az emberek (elektronikus) magánszférájának megsértéséért. A magánszféra védelméért legtöbbet tevő szervezet vagy magánszemély a Pozitív E-privacy díjat nyeri el.

Miután az internetes jelölések szeptember 28-én lezárulnak, a zsűri ellenőrzi a beérkezett információkat, és tájékoztatja az érintetteket is, akik megtehetik ellenvetéseiket. A jelöltek listáját november 11-én teszik közzé az Interneten, ahol november 25-ig lehet arra szavazni, hogy ki nyerje el közülük a közönségdíjat.

A díjátadóra november 25-én kerül sor 18 órai kezdettel a Szimplában (Budapest, VII. Kertész utca 48.). A díjátadón hozzák nyilvánosságra a “nyertesek” névsora mellett azt is, hogy idén ki kapja a Pozitív E-privacy Díjat.

2004-es jelöltek

Szoftverszabadalomért felelõs állami intézmények és szervezetek együttesen:
Igazságügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, Szabadalmi Hivatal, Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

Indoklás
A szoftverszabadalom olyan formáját támogatták, ami hosszú távon gátolná az információhoz való hozzáférést és így kiszolgáltatottá tenné az állampolgárokat.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium:

Indoklás
Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásáról szóló 2003. évi XCIV. törvény 2. §-a módosítani rendeli a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt oly módon, hogy beiktatja az 57/B-57/E. §-okat. Az új 57/B. § (1) bekezdése szerint:

˝Az európai közösségi jog alapján fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése feltételeinek megteremtése, a munkaviszonyra vonatkozó információs önrendelkezési jog érvényesülésének elõsegítése, a munkaügyi ellenõrzés hatékonyságának növelése érdekében Egységes Munkaügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) kell létrehozni és működtetni.˝

A létrehozott nyilvántartás azonban nem szolgálja a megjelölt célokat, nem szolgál olyan célt, amely a személyes adatok védelméhez való jog korlátozását alkotmányosan indokolná, ennélfogva a személyes adatok védelméhez való jogot korlátozó, a Nyilvántartásra vonatkozó törvényi rendelkezések alkotmányellenesek.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó: Az online regisztráció során megkövetelt személyes adatok miatt.

Indoklás
A Magyar Közlöny utolsó 5 számát csak akkor lehet letölteni weboldaláról, ha elõtte a felhasználó regisztrálja magát és olyan személyes adatokat is megad, mint amilyen például a név, a lakcím és telefonszám. Ezt az adatgyûjtést azonban semmi sem indokolja, mivel a Magyar Közlöny tartalma mindenki számára – elõzetes feltételek nélkül is – hozzáférhető kellene, hogy legyen.

PANNON GSM: Vásárlók személyes adatainak nem megfelõ kezeléséért.

Indoklás
Fénymásolatot készítenek a mobil telefont vásárlók személyi igazolványáról, és eközben készletezés jellegû adatgyûjtést folytatnak.

Ficsor Mihály, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökhelyettese: szoftverszabadalommal kapcsolatos álláspontjáért.

Indoklás
Ficsor Mihály a szoftverszabadalom olyan formáját támogatja, ami hosszú távon gátolná az információhoz való hozzáférést és így kiszolgáltatottá tenné az állampolgárokat.

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos: az öltözõfülkék bekamerázásával kapcsolatos és egyéb, a privacy-kultúrára rombolóan ható nyilatkozataiért.

Indoklás
Péterfalvi Attila adatvédelmi biztosként azt nyilatkozta, hogy adatvédelmi szempontból az áruházi próbafülkék bekamerázása – amennyiben erre tábla hívja fel a figyelmet – megfelelõ eljárás, hiszen ebben az esetben magánterületrõl van szó, és a vásárlók ráutaló magatartással hozzájárulnak adataik kezeléséhez, ha bemennek a próbafülkébe. Péterfalvi Attila ilyen és hasonló nyilatkozatai rombolóan hatnak a hazai privacy-kultúrára, az adatvédelem megbecsültségére.

Eddigi “nyertesek”

– 2001-ben az Igazságügyi Minisztérium, a Tesco-Global Rt., Répássy Róbert és az Országimázs Központ
– 2002-ben a Microsoft, a Magyar Rádió, Lakat T. Károly, és a BSA Magyarország
– 2003-ban a Budapesti Rendőr-Főkapitányság, a Szabó Kerttechnika és Tóth Zoltán államtitkár (BM)

A Pozitív E-privacy Díjat 2001-ben Majtényi László, 2002-ben a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, 2003-ban pedig Sólyom László nyerte el.

A Technika az Emberért Alapítvány a Privacy International engedélyével és annak előírásait követve jár el. A Nagy Testvér Díj átadóit a Soros Alapítvány támogatása teszi lehetővé. Az, hogy egy név felkerült a jelöltek listájára, nem jelenti azt, hogy a zsûri szerint az adott cég, magánszemély vagy állami szerv bármilyen törvénybe ütközõ dolgot követett volna el.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp