Connect with us

technokrata

Tőke ide, tőke oda

Dotkom

Tőke ide, tőke oda

Várhatóan növekedni fog a piaci aktivitás és a tranzakciók értéke.

A kilencvenes évek fúziós hulláma nem kerülte el a távközlési szektort sem. Az egyértelműen stratégiai célú fúziók és felvásárlások (M&A) a piaci terjeszkedés hosszú távú elképzelésein alapultak. Európában a felvásárlási tranzakciók összértéke 1995-1999 között megötszöröződött és meghaladta az évi 1.300 milliárd dollárt. Az iparág világszerte lezajló fúzióit és felvásárlásait elsősorban a hatalmas tőkeköltségek hatékonyabb kitermelésének kényszere hajtotta. A vállalati felvásárlások és egyesülések 1999. évi viharos lendülete a 2000-2001 során vesztett erejéből Európában, a befektetői óvatosság hátterében több esemény állt: a hektikus tőzsdei árfolyamok, az euró gyengélkedése, a szigorodó európai verseny-felügyeleti eljárás, a horribilis UMTS-koncessziós díjak. Ez utóbbi óriási hitelek felvételére kényszerítették a mindaddig aktívan terjeszkedő távközlési szolgáltatókat.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság adatai szerint a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) jelentése szerint a nemzetközi távközlési vállalatok 2000-ben 256 milliárd dollár hitelt vettek fel, háromszor annyit, mint 1999. folyamán. 2000. utolsó negyedévben pedig a felvett összes konzorciális bankhitel 20%-a a távközlési vállalatokhoz került. A felhalmozódott óriási adósságok miatt a szektor cégeinek hitelbesorolása tovább romlott.

A szektor egészének teljesítményére mindemellett nagy hatással volt a világszerte kibontakozó „dotcom” válság, amely elsősorban a technológiai piacot rengette meg, de nem maradtak érintetlenül a komoly összegeket befektető távközlési cégek sem. A tőzsdei árfolyamok zuhanása ráadásul egybeesett a gazdaság növekedési ütemének vártnál nagyobb mértékű lassulásával, így a negatív folyamatok közvetlenül vagy közvetve lassan a szektor szinte valamennyi szereplőjét elérték. A hirtelen megnőtt adósságállomány csökkentése érdekében a vállalatok visszafogták beruházásaikat, és hatalmas erőfeszítéseket tettek az adósság-konszolidáció érdekében.

A megváltozott tőkepiaci körülményekhez azonban számos vállalat nem volt képes alkalmazkodni, és tevékenységének beszüntetésére kényszerült. A vesztesek főként azon fiatal dotcom és távközlési cégek közül kerültek ki, amelyek növekedésüket elsősorban a kockázati tőkének köszönhették, nem pedig az előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak. Nem meglepő tehát, hogy a nyugat-európai és amerikai távközlési vállalatok folyamatos eladósodásának hatására 2001. folyamán tovább lassult a felvásárlások és egyesülések folyamata, ugyanakkor egyre gyakoribb lett a könnyen értékesíthető kisebb tulajdonrészek és leányvállalatok eladása.

Mindez ahhoz vezetett, hogy a globális távközlési szolgáltatók számos közép-kelet-európai érdekeltségüket adták el, ami a térségben olyan látványos intézkedéseket eredményezett, mint akár a teljes kivonulás egy adott országból. A francia Vivendi Universal pénzügyi nehézségei miatt eladósorba került magyar lánya iránt is kizárólag kockázati tőkések érdeklődtek, főként a Vivendi Telecom Hungary jó cash-flow generáló képessége miatt.

2002-ben tovább folytatódtak az adósságcsökkentési folyamatok, ugyanakkor pénzre volt szükség a kisebb piaci szereplők felvásárlásához, a privatizációs lehetőségek kiaknázásához, illetve a kelet-európai régió távközlési fejlesztéséhez. A folyamatos technikai fejlődés, a versenytársakkal való lépéstartás folytonos hitelfelvételt tett szükségessé a telekomszektorban. Ezt nagyban nehezítette, hogy a különböző hitelminősítők folyamatosan rontották le a távközlési cégek hitelbesorolását, sokszor a bóvli kötvények kategóriájába sorolva a szolgáltatók hiteleit.

A világ tíz legeladósodottabb cége között volt a Vodafone, a Vivendi (az Invitel egykori tulajdonosa), a KPN és Deutsche Telekom. Az Egyesült Államokban, rekord nagyságú 149,3 milliárd dollár kötelezettségre kért csődvédelmet 2002-ben 113 vállalat. Mindebből kitűnik, hogy a tengerentúlon kezdődött válság elérte Európát, valamint a szolgáltatókon kívül a berendezésgyártókat is. 2003-ban pedig tovább folytatódtak a már korábban megkezdődött adósságcsökkentési folyamatok.

A távközlési szektor az élénkülés jeleit mutatja, 2003. második félévében már láthatunk néhány biztató momentumot, amelyek további optimizmusra adhatnak okot. Ezek közül az egyik az, hogy a kockázati tőke gazdasági környezetének javulása várható Közép-Európában. Jó példa erre, hogy a digitális marketing-megoldásokat szállító Mirai Interactive Kft. is kockázati tőkét vont be egy amerikai tulajdonú kockázatitőke alap, a Primus Capital Partners LLC segítségével, melyet elsősorban szervezeti- és technológiai fejlesztésekre fordít.

Deloitte: Közép-európai kockázati tőke bizalmi felmérés
A kockázati tőkebefektetők egyre optimistábbak a közép-európai üzleti kilátásokkal kapcsolatban, és új befektetéseket terveznek. A válaszadók csaknem 52%-a szerint növekedni fog a piaci aktivitás és a tranzakciók értéke, a Deloitte legfrissebb közép-európai kockázati tőke bizalmi felmérése szerint. Ezen túlmenően az EU csatlakozás nyomán a sajtó figyelme a régió felé fordult, és általában véve is növekedett az érdeklődés a régió iránt, amely így több befektetőt képes vonzani fejlett infrastruktúrájának és magasan képzett, mégis viszonylag alacsony költségű munkaerejének köszönhetően.

Az elmúlt év azonos időszakához képest jelentősen javultak a gazdasági várakozások. Mára a piaci résztvevők több mint 70%-a úgy vélekedik, hogy a következő 6 hónapban javulni fog a gazdasági környezet, míg egy évvel ezelőtt ez a mutató csak 53% volt. Ez pedig jó előjel egy olyan növekedés-orientált régiónak, mint Közép-Európa. A válaszadók java része a friss tőke bevonása helyett változatlanul az új befektetésekre és – kisebb mértékben – a portfolió-menedzsmentre koncentrál. A válaszadók több mint 74%-a nyilatkozott úgy, hogy ideje nagy részében új befektetésekkel kíván foglalkozni.

Az elmúlt évben új senior és mezzanine hitelfinanszírozási források jelentek meg, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a piaci résztvevők megítélése szerint a hitelek elérhetősége megfelelő – a válaszadók kétharmada vélekedett úgy, hogy az elérhetőség változatlan marad, szemben a 2003. szeptemberi adattal, amikor 52%-uk emelkedésre számított.

Tovább
Kapcsolódó cikkek


Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Face-en

Tesztek