Connect with us

technokrata

Egységes ügyféltörzs tetszőleges platformú rendszerek alatt

Dotkom

Egységes ügyféltörzs tetszőleges platformú rendszerek alatt

Az Oracle a HOUG konferencián bemutatta a Customer Data Hubot.

A június 3-4-e között Visegrádon folyó Magyarországi Oracle Felhasználók Konferenciája második napján az Oracle megoldásokért felelős regionális igazgatója, Alain Ozan bemutatta a Customer Data Hubot, és a hátterében álló Oracle Információs Architektúrát, amely hardver és szoftver eszközök új logikai rendszerére építve egységes ügyféltörzs kialakítását teszi lehetővé tetszőleges platformú rendszerek alatt. Mindezzel a felhasználók nem csak tiszta és konzisztens adatokhoz juthatnak, hanem a klasszikus kimutatásokon kívül lehetővé válik döntéstámogató információk kinyerése is.

A különböző vállalati folyamatokhoz használt – akár különböző gyártóktól származó – modulok mindegyikében van egy olyan adattípus, amelyik megegyezik: az ügyfelekről tárolt alapinformációk. Az Oracle új rendszerében olyan ügyféltörzs leképezést lehet létrehozni, amely az összes – bármely platformon futó – operatív alkalmazást képes kiszolgálni, és így tiszta és konzisztens adatokkal nem csak egy adattárház részére szolgáltathat alapinformációkat, hanem a klasszikus kimutatásokon kívül az adatokból döntéstámogató információkat szolgáltat. Ez az új logikai réteg a Customer Data Hub.

Ha egy cég stratégiai döntéseihez az elmúlt negyedévben legtöbbet vásárló ügyfeleit szeretné meghatározni, akkor téves eredményre vezet, ha egy vállalatcsoporthoz tartozó – külön jogi egység révén az informatikai rendszerben is külön ügyfélként szereplő – cégek adatait szétválasztva kezeli, mert míg külön-külön ezek csak sokadikak a sorban, addig összesített forgalmukat tekintve a gyakorlatban – holding szinten – a legfontosabb ügyfelet jelentik. Hasonló a helyzet akkor, ha egy ügyfélről a telephelyeinek összesített adatai alapján szeretnénk információkhoz jutni.

Az adatok ilyen összefüggő vizsgálatához egy olyan logikai adatstruktúráját kell kialakítani, amelyben a külön ügyfélként kezelt egységek közötti megfelelő relációs viszonyok bevihetők. Erre azonban csak akkor van mód, ha az ügyfelekkel kapcsolatos modulok egyetlen, egységes ügyféltörzset használnak. A Customer Data Hub ezt biztosítja: olyan ügyféladat reprezentációt valósít meg, amelyek kialakításánál mindezeket az igényeket figyelembe vették, és így alkalmas a legbonyolultabb hierarchiák és viszonyok leképezésére is.

Azok a vállalatok, amelyek minden üzleti folyamatukat az E-Business Suite vállalatirányítási rendszer moduljaival támogatják, már eddig is rendelkeztek az ezekkel együtt szállított Customer Data Hubbal, amely a modulok számára egységes ügyféltörzset biztosított. Azonban nem minden vállalat használ a szervezet egészében – a pénzügy-számviteltől az iparág-specifikus termelési és gyártási megoldásokon keresztül a ügyfélkapcsolatig – egységes, azonos gyártótól származó rendszereket és modulokat. E cégeknél problémát jelent a modulonként tárolt, és ezért nem konzisztens ügyféltörzs. A modulok ugyan összekapcsolhatók, de mindig problémát jelent használat közben, hogy mikor melyik modul bírálja felül a másik adatait. E problémára részben megoldást jelent egy middleware platform beiktatása, amely összeköti a modulokat, és az aktuális adatváltozásokat közzéteszi azok között, de ez sem segít abban, hogy az operatív rendszerekből az aggregált információkat (megfelelő gyorsasággal) kinyerje a döntéstámogató rendszerekhez.

Mi áll a Customer Data Hub hátterében? Az Oracle Információs Architektúra, amely hardver és szoftver eszközök új logikai rendszerét jelenti. Az elképzelés központjában logikai magként áll a Customer Data Hub. A koncepció egyes elemei már korábban is léteztek: a Customer Data Hub ügyfélmodellje az öt éve megjelent Oracle CRM-ben kapott először szerepet, majd mindez összekapcsolódott az E-Business Suite vállalatirányítási rendszer moduljaival és kiegészítésre került speciális ügyfél felviteli, lekérdezési és egy adatgazdákat támogató felülettel. A Customer Data Hub fejlődése most azzal jutott egy újabb mérföldkőhöz, hogy elkészült az a nemzetközi szabványokon alapuló XML és Webservice felület, amelyen keresztül a nem Oracle platformon futó alkalmazások is el tudják érni az egységes adattörzset.

Az Oracle Információs Architektúra alapja – első rétege – a grid rendszer, amelynek lényege, hogy olcsó informatikai hardver erőforrások– blade szerverek, vagy ezek hiányában egyszerű PC-k – rácsba kötve, a grides működést lehetővé tevő szoftverrétegekkel összekötve a használati igényeknek megfelelő leterhelés-elosztás miatt rendkívül hatékonyan tudnak működni.

Az architektúrában egy logikai réteg következik, amely a rendelkezésre álló adathalmaz menedzselésnek, szervezésének módját adja meg. Az Oracle elképzelése szerint ez a Customer Data Hub, amely az adatokat – például egy céggel kapcsolatban álló ügyfelek, vagy egy tudásmenedzsment rendszer információit – egyetlen központi helyen tárolja. Ez a logikai adattárolási réteg működteti az alatta levő gridet, és erre települnek rá következő rétegként az adott rendszerben alkalmazásai: például egy ügyfélszolgálati rendszer, egy banki számlavezető rendszer, egy termelésirányítási rendszer, egy webáruház stb., amelyek mind a közös ügyféltörzset használják. Ezeket az alkalmazásokat különböző – a legfelső réteget jelentő – felhasználói felületeken lehet elérni.

A Customer Data Hub nyújtotta előnyöket mostantól az terjeszti ki a vállalatok mindegyikére, hogy az architektúra négy egymásra épülő szintje köré elkészült egy fejlesztői és egy működtetési környezet. A Customer Data Hub adatai egy szabályos integrációs felületen jelennek meg, az iparági szabványként elfogadott XML vagy WebService használatával. Ezeken keresztül bármilyen, nem Oracle alapú alkalmazás képes elérni – lekérdezni és módosítani – a központi adattörzset.

A fizikai kivitelezést tekintve a központban az Oracle Customer Online modul áll az XML és WebServices elérhetőséggel. A Customer Data Hub így ott is bevezethető, ha nincs más Oracle alapú rendszer, ez esetben az ügyféltörzs az Oracle Customer Online-ban jön létre, és WebService kapcsolattal érhetik el a modulok. Bevezetése akkor is kedvező eredménnyel jár, ha csupán egy modult használ a vállalat: a hatékonyságnöveléshez ez esetben is lehetőséget teremt – adattárház létrehozása nélkül – bizonyos döntéstámogatói információk kinyerésére. A CDH bevezetésével a rendszer gyorssá válik, az adatok tisztasága és konzisztenciája nő. Az ügyféloldali szinten létrehozott egységes ügyféltörzs így adattárház vagy Corporate Performance Management rendszerek bemenete lehet.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle