Connect with us

technokrata

Elkészült az első elektronikus számla Magyarországon

Dotkom

Elkészült az első elektronikus számla Magyarországon

A Netlock Kft. a Wizz Air Hungary Kft. részére kibocsátotta Magyarország első elektronikus számláját.

Az elektronikus számlázás bevezetésével hatékonyabbá válik a munkavégzés és gazdaságosabbá az adattárolás. Egy rövid példával érzékeltetve: amennyiben egy DVD-n maximálisan tárolható A/4-es méretű elektronikus számlát kinyomtatunk majd a lapokat egymásra fektetjük, olyan magas papírhalmot kapunk amely egy lakóház IV. emeletéig ér.

„Az elektronikus ügyintézés egyik mérföldköve lehet az elektronikus számlázás, amelyet 2004. május 1-jével már jogszabály is lehetővé tesz. Az elektronikus számlázás nemcsak az egyes folyamatokat gyorsítja fel, hanem lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy az ügyvitel során keletkezett papír alapú dokumentumokat ne kelljen óriási összegekért raktárban tárolni. Várjuk a további előrelépéseket a hiteles elektronikus archiválás területén is, hiszen ha ezen területre vonatkozó részletszabályok is megszületnek, jelentősen csökkenhet azon iratanyagok mennyisége is, amelyek jelenleg csupán joghatásuk miatt őrződnek papír formátumban.” – mondta Rózsahegyi Zsolt, a Netlock ügyvezető igazgatója.

Az elektronikus számlázás

Az elektronikus számlázásról szóló PM rendelet EU-csatlakozásunk napján lépett hatályba, miszerint „Elektronikus számla legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus adat formájában, vagy elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus adat formájában bocsátható ki.” (20/2004.(IV.21.) PM).

Az adóalanyi kör által már régóta szorgalmazott elektronikus számlázás bevezetése nagy segítséget nyújt az elektronikus ügyvitelt alkalmazók munkájához. Ha számláikat elektronikus úton bocsátják ki ügyfeleiknek, egyrészt időt, másrészt pénzt takarítanak meg. A több példányban kinyomtatott számlák papírköltsége, majd az ezt követő postaköltség mostantól kiküszöbölhető, és nem kell hosszú időt tölteni a számlázással. Az elektronikusan előállított számla egy gombnyomással eljuttatható az ügyfél részére, ezáltal a munkavégzés hatékonyabbá válik.

Az elektronikus számla az áfa törvény 43. §-ának (7) bekezdésében meghatározott feltételek szerint akkor alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha az adóalany az elektronikus számla eredetének hitelességét, tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét, értelmezhetőségét (olvashatóságát), a jogosultak általi hozzáférhetőségét, valamint a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni védelmét a kibocsátáskor és a számla megőrzése külön jogszabály által előírt időtartam alatt is biztosítja. (20/2004.(IV.22.) PM 1. § (2) bekezdés).

Miért bízzunk az elektronikus aláírásban és időbélyegzőben?

Az elektronikusan aláírt üzenet ellenőrzésekor ugyanis a címzett egyértelműen megállapíthatja a feladó személyazonosságát, illetve ellenőrizni tudja az üzenet sértetlenségét. Ha az elektronikus dokumentumokhoz időbélyegző is kapcsolódik, akkor a dokumentum meghatározott tartalommal meghatározott időpontban való létezése is kétséget kizáróan megállapítható. Az elektronikus úton aláírt dokumentumok cseréje során nincs szükség a küldő és a címzett személyes találkozására, hiszen az aláíró személyének azonosítását, adatainak hitelességét egy harmadik fél, az úgynevezett hitelesítés-szolgáltató végzi. Az elektronikus számlázás törvényi szabályozása tehát az új technikai és jogi intézmény bevezetésével szükségszerűen együtt járó bizonytalanságot is megszünteti.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp