Connect with us

technokrata

Az IBM felmérése szerint a pénzügyi vezetőknek fontos átalakítási feladatokkal kell megbirkózniuk

Dotkom

Az IBM felmérése szerint a pénzügyi vezetőknek fontos átalakítási feladatokkal kell megbirkózniuk

A pénzügyi vezetők szerint a vállalatok pénzügyi részlegeinek jelentős mértékben kell javítaniuk informatikai és szakmai ismereteiket, korszerűbb információ-kezelési és vezetési struktúrára van szükségük, ráadásul alacsonyabb költségek mellett.

Az IBM Business Consulting Services által több mint 450 pénzügyi vezető körében végzett globális méretű felmérés bebizonyította, hogy sok vezető kulcsterületeken is felkészületlen az osztályát érintő új, dinamikus üzleti kihívások kezelésére. Bár az utóbbi öt évben fejlődés tapasztalható ezen a téren, a felmérés mégis azt igazolta, hogy számos alapvető kérdést kell még megvilágítani – miután a pénzügyi vezető szerepköre a „pénzügyi csendőrből” egyre inkább a stratégiai tanácsadó irányába mozdul el.

Ezt a feladatkörbeli elmozdulást támasztja alá a felmérés azon megállapítása, hogy a válaszadók kétharmada a teljesítmény-menedzsmentet és a cég értékének gyarapítását tekinti az elsőszámú prioritásnak. Csoportként úgy látják, hogy teljesítmény-menedzsment tevékenységük több mint kétszeresére fog bővülni az elkövetkező 3 év során. Kevesebb mint 40%-uk vélekedett úgy, hogy a mérlegegyensúlyt biztosító tevékenységeket kell előtérbe helyezni.

A felmérés feltárta azokat a pénzügyi vezetői szerepkör változásával összefüggő kihívásokat is, melyekkel a pénzügyi osztályok szembe találják magukat, mikor megkísérlik befolyásukat a vállalat valamennyi területére kiterjeszteni. A megkérdezettek mindössze 50%-a gondolta úgy, hogy pénzügyi szervezetük magasan képzett, üzleti beállítottságú szakemberekből áll, míg több mint egyharmaduk állította, hogy szervezete az aktuális feladatok elvégzéséhez túl kis létszámmal dolgozik, vagy hogy jelenlegi munkatársai alulképzettek.

A felmérésben részt vevő vezetők rávilágítottak, hogy a teljesítmény-menedzsment folyamatai nem tartanak lépést az üzleti élet összetettségével. Több mint 70%-uk jelezte, hogy az információ a legfontosabb vagyon, amellyel jobban kellene gazdálkodni, míg a vállalatvezetőknek mindössze 20%-a fér hozzá a döntéshozatal támogatásához szükséges integrált vállalati adatokhoz.

Az információ-menedzsment a legtöbb pénzügyi vezető szerint nagyszerű alkalom az irányítás és az ellenőrzés javítására, ami rendkívül fontos kérdés. Noha egyértelmű, hogy az irányítás módjából versenyelőnyt kell kovácsolni, a megkérdezett vezetőknek mindössze 25%-a érzi úgy, hogy az irányítás jelenlegi kereteinek színvonala gyenge volna.

A felmérésből ezenkívül az is kiderül, hogy a technológiai beruházások kihasználtsága távolról sem teljes. A pénzügyi vezetőknek csak 19%-a érezte úgy, hogy teljes körűen használja vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerének valamennyi funkcióját. Kevesebb, mint egyharmaduk mondta azt, hogy a folyamatoknak egyértelműen van gazdája és felelőse is.

Az automatizáció, a kiszervezés és a szolgáltatás-megosztás szintén kiemelt helyet kapott a pénzügyi vezetők nyilatkozataiban, mint potenciális költségcsökkentő, illetve a finanszírozást megkönnyítő eszköz. A pénzügyi vezetőknek több mint 60%-a tervezi bizonyos folyamatok, tevékenységek kiszervezését a közeljövőben.

Az IBM BCS jelentése áttekinti a pénzügyi vezetők jövőbeli szerepét az üzleti stratégia, valamint a folyamatok és információk összefüggésében, mivel e vezetők egyedülállóan jó helyzetben vannak egy dinamikusabb „on demand” üzleti modell legfőbb elemeinek integrálásához. A felmérés alapján készült jelentés (CFO Survey Executive Report) jónéhány tendenciára hívja fel a figyelmet:

  • A pénzügyi vezetők reagálóképes teljesítmény-menedzsment architektúrák kialakítására fognak törekedni. Egy holisztikus, integrált keretszerkezet létrehozása mindenképpen szükséges a sikerhez az igényalapú világban.

  • Rugalmas irányítási struktúrák alkalmazása várható. A piac értékelni fogja a dinamikus ellenőrzési és kockázatkezelési folyamatokra való átállást.
  • A pénzügyi vezetők fel fogják ismerni, hogy a költségek variabilitására van szükség ahhoz, hogy a finanszírozási költség lépcsőzetesen változzon. A teljes pénzügyi hálózat versenyképes költségstruktúrájának kialakítása alapkövetelmény.
  • Ők játszanak majd kulcsszerepet a vállalati folyamatok, technológiák és alkalmazottak egész vállalatra kiterjedő integrálásában – amint felismerik, hogy ez a fúzió elengedhetetlen a szükséges átalakulás szempontjából.
  • Belőlük lesz a „Chief Focus Officer”, vagyis a vállalat működésének fókuszpontját meghatározó személy. Az üzleti modell mindenre kiterjedő megtervezésével és a portfólió összeállításával kapcsolatos döntések proaktív előmozdítása a siker legfontosabb tényezője lesz.

Világosan látszik, hogy a pénzügyi vezetők tisztában vannak mind fontosabb szerepükkel, mivel több mint kétharmaduk „a cég értékének gyarapítását” tartja a legfontosabb szempontnak. Ebbe az irányba mutatnak a finanszírozás átfókuszálásának folytatására vonatkozó tervek, melyek szerint a tranzakciós tevékenységek súlyát 50%-ról 34%-ra kívánják csökkenteni. Ezt a váltást a következő 3 évben a vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerek kihasználtságának 200%-os növekedése teszi majd lehetővé, ami valós idejű információkkal járul hozzá a döntéstámogatásban játszott kiemelt szerepük ellátásához.

A tanulmány arra is rávilágít, hogy a pénzügyi vezetőknek aktívabban kell törekedniük a legjobb teljesítmény-menedzsment módszerek átvételére, továbbá fontolóra kell venniük az erőforrás-kihelyezést a költségek csökkentése és variabilitása érdekében, ezen kívül javítaniuk kell az alkalmazottak továbbfejlődését segítő folyamatokon is.

Tovább
Kapcsolódó cikkek


Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp