Connect with us

technokrata

Új stratégia a Hewlett-Packardnál

Dotkom

Új stratégia a Hewlett-Packardnál

A HP újonnan bemutatott Adaptive Enterprise stratégiája a változáskezelésben és az IT-beruházások előnyeinek kiaknázásában segíti az üzleti élet szereplőit. A stratégiát új szoftverek, szolgáltatások, megoldások, partnerek és ügyfél-támogatási konstrukciók teszik teljessé.

A HP Adaptive Enterprise stratégiája azokat a vállalatokat és informatikai vezetőket veszi célba, akik szeretnének többet kihozni IT-környezetükből és partnerkapcsolataikból – azaz magasabb szintű elszámoltathatóságra, reagálókészségre és jobb informatikai beruházás-megtérülésre vágynak.

A Compaq-kal végrehajtott fúzió első évfordulóján a vállalat új szolgáltatásokat, szoftvereket és megoldásokat, valamint új nagyvállalati referencia-architektúrát mutatott be. Az újdonságok abban kívánnak segítséget nyújtani a vállalatok számára, hogy üzleti és informatikai tevékenységük szorosabb összehangolásával hatékonyabban mérhessék, tervezhessék meg és kezelhessék a környezetükben lezajló változásokat.

Az új stratégia programindító rendezvényén az alábbi újdonságokat mutatták be:

• Három új Adaptive Enterprise szolgáltatást, köztük az ágazat első üzleti reagálókészséget mérő módszertanát, és két új megoldást a folyamatosan változó üzleti szükségleteket támogató hálózati és alkalmazás-infrastruktúra megtervezésére és bevezetésére; • A nagyvállalati menedzsmentszoftverek műszaki problémáinak proaktív elhárítására képes „öngyógyító” HP OpenView megoldásokat, valamint olyan új és továbbfejlesztett szoftvereket, amelyek háttér-technológiája az üzleti prioritásokat követő, automatikus, valós idejű erőforrás-kihasználás érdekében lehetővé teszi a szerverkörnyezetek virtualizálását;
• A HP Darwin referencia-architektúráját, amely megteremti az üzleti folyamatokra összpontosító IT-infrastruktúra kialakításának alapjait. Olyan környezet kiépítését teszi lehetővé, amely – bizonyos tervezési alapelvek, ipari szabványos technológiák és a HP, illetve ágazati partnerei által alkalmazott bevált módszerek alapján – dinamikusan és automatikusan tud reagálni az üzleti tevékenység változásaira;
• Tíz olyan Adaptive Enterprise megoldást, amely az IT-konszolidációtól a nagyvállalati integrációig számos területen – többek között a hardverek, a szoftverek, a szolgáltatások és a kapcsolódó partnerkapcsolatok terén – reagál a kritikus ügyféligényekre;
• Az Adaptive Enterprise stratégiához kidolgozott ügyfél-támogatási konstrukciót – ennek kapcsán pedig a HP Services történetének eddigi legnagyobb, 3 milliárd dollár értékű üzemeltetési szerződését, amelyet a szervezet nemrég írt alá a Procter & Gamble-lel,
• A HP Labs bemutatta a kaliforniai Palo Altóban és az angliai Bristolban működő Utility Data Center (UDC) rendszereit. Ezek a HP grid-technológiáit alkalmazó rendszerek támogatják a cég élvonalbeli kutatás-fejlesztési tevékenységét;
• A továbbfejlesztett HP ProLiant blade-szervereket, amelyek teljesítménye több új benchmark szerint is felülmúlja az IBM-rendszerekét, valamint azokat az új ügyfeleket, akik a HP blade-szerverei segítségével építenek ki adaptív infrastruktúrát, faragják le költségeiket és egyszerűsítik működésüket.

Az új Adaptive Enterprise szolgáltatások az ügyfelek szükségleteit állítják a középpontba

A HP új Adaptive Enterprise szolgáltatásai az üzleti és az informatikai folyamatok dinamikus kapcsolatának megteremtésében, mérésében és értékelésében nyújtanak segítséget az informatikai vezetők számára. A vállalat reagálókészségének javítása mellett a szolgáltatások új szemléletet honosítanak meg az informatikában annak érdekében, hogy e terület menedzselése, értékelése és üzemeltetése is elérhesse a több üzleti funkciónál megszokott hatékonyságot.

A reagálókészség mérése

A HP új reagálókészség-értékelő szolgáltatása (Agility Assessment Service) segítségével az informatikai szervezetek felmérhetik konkrét szükségleteiket az informatikai reagálókészség terén. A HP – az INSEAD-dal együttműködve – számos ágazatban megvizsgálta az üzleti folyamatok változását, és azonosította azt a három legkritikusabb tényezőt (időtartam, mélység, bonyolultság foka), amely alapján meg lehet határozni, mekkora hatást gyakorol egy adott változás az üzleti folyamatokra és az azokat támogató IT- és alkalmazás-infrastruktúrára.

A szolgáltatás pontosan behatárolja az adott cég reagálókészségét gátló tényezőket, és gyors döntéshozatali lehetőséget biztosít a reagálókészséggel kapcsolatos fejlesztések és beruházások végrehajtásához. Az értékelés által rögzített bázisértékek alapján a szervezet az idő előrehaladtával mérni tudja az elért javulást.

Egyszerű, szabványos, moduláris és integrált IT

A HP adaptív alkalmazás-architektúra és adaptív hálózati architektúra kiépítését célzó, új szolgáltatásaira támaszkodó informatikai vezetők olyan IT-alapot hozhatnak létre, amely a későbbiekben lehetővé teszi az alkalmazásszoftverek és az infrastruktúra-technológiák gyors bevezetését, menedzselését és továbbfejlesztését. Mindkét szolgáltatás az egyszerűsítés, a szabványosítás, a modularitás és az integráció tervezési alapelveit követi.

A HP Adaptive Application Architecture szolgáltatásai keretében a szervezetek teljes képet kaphatnak alkalmazás-architektúrájukról, így megállapíthatják, hogy az adatmigriációtól az ellátási lánc összekapcsolásáig, vajon minden elem képes-e a többivel összhangban, az optimális reagálókészséghez hozzájárulva működni. A felmérés eredményeképpen a vállalat csökkentheti az alkalmazások számát, egységesítheti az interfészeket és az integrációs folyamatokat – egyszóval olyan környezet építhet ki, amelyben az alkalmazások újrafelhasználható elemekké bonthatók, és ezáltal dinamikusan képesek együttműködni egymással.

A J2EE alkalmazás-infrastruktúra szoftverek vezető szállítójaként ismert BEA Systems lényeges szerepet játszik a HP Adaptive Application Architecture szolgáltatásainak sikerében azzal, hogy képessé teszi a webszolgáltatási platformokat az ügyfelek által elvárt teljesítményjavulás támogatására.

A hálózat működésorientált tartományokba szervezése

A HP új Adaptive Network Architecture szolgáltatásai segítségével az informatikai vezetők virtualizálhatják és kibővíthetik vállalati hálózatukat. A fizikai jellemzők helyett az információs szükségletek köré csoportosuló, működésorientált logikai tartományokká szervezhetik át a hálózati infrastruktúrát. Ennek eredményeként olyan egyszerű és fenntartható hálózati modell birtokába jutnak, amellyel megvalósíthatják az adaptív nagyvállalat koncepcióját.

A program preferált hálózati szállítójának számító, ágazatvezető Cisco Systems teljes vállalati szervezetre kiterjedő, intelligens hálózati megoldásainak köszönhetően az Adaptive Network Architecture olyan egyszerű és fenntartható modellt hoz létre, amely megteremti az adaptív nagyvállalat kiépítésének alapjait. A HP és a Cisco közösen gondoskodnak arról, hogy az Adaptive Network Architecture a hálózati architektúra és a tervezés terén egyaránt a Cisco bevált gyakorlatát kövesse.

Tíz Adaptive Enterprise megoldás az ügyféligények szolgálatában

Az Adaptive Enterprise stratégia részeként a HP tíz megoldáscsomagot állított össze a kritikus ügyféligények kezelésére és a vállalatok értékesítési tevékenységének ésszerűsítésére. A HP a tíz terület mindegyikén hardverekből, szoftverekből, szolgáltatásokból és releváns partnerkapcsolatokból álló megoldáscsomagot biztosít.

Hat megoldás az infrastruktúra egyszerűsítése, bevezetése és menedzselése terén nyújt segítséget az alábbi területeken: nagyvállalati integráció; IT-konszolidáció; menedzsment; virtualizáció; üzletmenet-folytonosság; biztonság. A fennmaradó négy megoldás a beszerzés, a rendszerbevezetés és a szolgáltatási életciklus hatékonyabb kezelését szolgálja: igény szerinti (on demand) megoldások; üzemeltetési szolgáltatások; integrált támogatás; finanszírozási megoldások.

UDC – a közmű rendszerű számítástechnika már nem a jövő zenéje

A HP Labs Palo Alto-i és bristoli egységeiben a HP kiállította Utility Data Centerét. Az adatközpontjaik fejlett automatizálására, erőforrásaik virtualizációjára és kihasználtságuk növelésére törekvő ügyfelek e két létesítményben közelebbről is szemügyre vehetik az UDC működését.

A HP UDC lehetővé teszi az adatközpontban található erőforrások – szerverek, hálózati elemek, háttértárak és alkalmazások – virtualizálását, és a változó szükségleteket követve, egyszerűen képes újra elosztani azokat. Az UDC révén a HP Labs négyszeres számítástechnikai kapacitásbővülésre számít – ráadásul anélkül, hogy ehhez újabb munkatársakat vagy irodateret kellene bevonnia. A HP Labs valamennyi napi IT funkcióját (e-mail, webszolgáltatások, osztott alkalmazások) a UDC-re helyezi át.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle