Connect with us

technokrata

A Synergon Informatika megtartotta évi közgyűlését

Dotkom

A Synergon Informatika megtartotta évi közgyűlését

A Synergon Informatika Rt. keddre összehívott éves rendes közgyűlése határozatképtelenség miatt elmaradt. A társaság az eseményt április 30-ára tette át.

A közgyűlés elfogadta a Társaság állandó könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft.-nek a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján a Synergon Rt. 2002. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IAS) és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján is elkészült Synergon Csoport 2002. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készült Független Könyvvizsgálói Jelentését.

A Synergon Informatika Rt. közgyűlése a Társaság 2002. évi, a magyar számviteli szabályok szerint készült éves beszámolója alapján 10.322.086 ezer Forint mérlegfőösszeg mellett 23.981 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadta, a Társaság a 2002. év után osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezte.

A Synergon Csoport 2002. évi, a magyar számviteli szabályok szerint konszolidált éves beszámolója alapján 12.986.167 ezer forint mérlegfőösszeg mellett mínusz 35.295 ezer forint a mérleg szerinti eredmény (veszteség). A Csoport IAS nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált 13.018.383 ezer forint mérlegfőösszeg mellett 26.837 ezer forint a mérleg szerinti eredmény.

A közgyűlés elhatározta a Synergon Rt. 9.554.630.- darab egyenként 200.- forint névértékű névre szóló, T sorozatú, azonos jogokat megtestesítő, nyomdai úton előállított törzsrészvényének dematerializációját. A dematerializáció során 9.554.630.- darab 200.- forint névértékű azonos jogokat biztosító dematerializált részvény keletkezik. Az átalakítás a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot a dematerializáció lebonyolítására, az ehhez szükséges döntések meghozatalára és hirdetmények közzétételére. A Közgyűlés elhatározta továbbá a Synergon Rt. által kibocsátott 400.000 darab egyenként 1 forint névértékű, azonos jogokat megtestesítő, nyomdai úton előállított úgynevezett ”Management Kötvény” dematerializációját. A dematerializáció során 400.000 darab 1 forint névértékű azonos jogokat biztosító dematerializált kötvény keletkezik. Az átalakítás a kötvényekhez fűződő jogokat nem érinti. Az Igazgatóság hirdetményeket fog közzé tenni az átalakítással kapcsolatban.

A Synergon Informatika Rt. közgyűlése elfogadta az új, egységes szerkezetű Alapszabályát, mely a Synergon Rt. 1995. szeptember 30-án kelt, többször módosított, egységes szerkezetű Alapszabálya rendelkezései helyébe lépnek.

A Közgyűlés döntött az Igazgatósági tagok tiszteletdíjáról, melynek keretén belül 2003. május 1-jétől havi bruttó 150.000 forint/fő, míg az Igazgatóság elnöke részére havi bruttó 200.000 forint tiszteletdíjat állapított meg, valamint a 2003. május 1-jétől 2004. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan személyenként bruttó 1.000.000 forint keretösszegig engedélyezi részükre az igazgatósági tagság ellátása érdekében felmerült költségeik számla ellenében történő elszámolását. A Közgyűlés az Igazgatóság részére jóváhagyta továbbá tagjainak javadalmazása körében 100.000 darab Synergon Rt. saját részvény 2003. május 31-ig történő értékesítését a Közgyűlést megelőző 90 napnak a Budapesti Értéktőzsdén lebonyolított forgalma alapján súlyozott záróárak egy részvényre eső átlagárán, azaz 532 forint/darab vételáron. E részvénymennyiségből 20.000 darab megvásárlására az Igazgatóság elnöke jogosult, míg 80.000 darabot az Igazgatóság más tagjai az elnök által meghatározott darabszámban jogosultak fenti időpontig megvásárolni.

A Felügyelő Bizottság tagjai részére tisztségük időtartamára havi bruttó 110.000 forint, míg az FB. elnök részére havi bruttó 150.000 forint tiszteletdíjat állapít meg a Közgyűlés 2003. május 1-jétől.

A Társaság állandó könyvvizsgálója továbbiakban is az Ernst & Young Vezetési és Adótanácsadó Kft. marad.

Új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok
A Közgyűlés a 2003-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2004. április 30-ig az Igazgatóság tagjává megválasztotta dr. Illéssy Jánost.

dr. Illéssy János (41) 1987-ben okleveles mérnökként végezett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, utána beruházási mérnökként a Pannonplast Rt.-hez, azon belül a Dexter cég megalapításán dolgozó beruházási csapathoz került. Két év múlva részt vett a Nemzetközi Menedzser Központ (IMC) egyéves Fiatal Vezetők Programján, melynek részeként kéthónapos kanadai szakmai gyakorlaton volt. 1991-ben a Pittsburgh-i Egyetemen szerezte meg az amerikai MBA oklevelet. 1990-től a Dexter Szerszámgyártó Rt. controlling igazgatójának nevezték ki, miközben a vállalatcsoport elnök-vezérigazgatója mellett volt privatizációs tanácsadó. 1992-től doktori (PhD) tanulmányait folytatta pénzügy témakörben a Pittsburgh-i Egyetemen. A doktori tanulmányok befejeztével a Pannonplast pénzügyi vezérigazgató-helyettesi posztjára került és 1998 óta a Pannonplast Igazgatóságának is tagja. 2001 munkahelyet váltott, azóta a BNP Paribas Hungária Bank Rt. egyik ügyvezető igazgatója, felelősségi területe a bank pénzügyi, számviteli és controlling tevékenységének irányítása. Munkahelyi elfoglaltsága mellett tanít a budapesti IMC Graduate School of Business MBA-programjában. 2000-ben megválasztották a Béres Rt. felügyelő-bizottsági tagjának.

A Közgyűlés a 2003-as naptári évet lezáró rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2004. április 30-ig a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta Bajor Zoltánt és Szabó Gergelyt, aki 2003. június 1-jétől a Gtv. alapján kötelezően megválasztandó munkavállalói küldött.
Bajor Zoltán (45) 1998 óta önkormányzati képviselő, bizottsági elnök a Terézvárosi Önkormányzatnál és igazgatósági tagság a Terézvárosi Vagyonkezelő Részvénytársaságnál Előtte szintén a Terézvárosban önkormányzati képviselő és alpolgármester volt az 1994-ben kezdődő ciklus alatt. A Zuglói önkormányzatnál 1985-től kezdve dolgozott, mint irodavezető, osztályvezető, csoportvezető, valamint előadó. A gimnázium befejeztével fotográfusnak tanult a Dési Hubert István ISzK. Intézetben, majd 1998-ban igazgatás-szervezőként végezett az Államigazgatási Főiskolán

Szabó Gergely (46) a Synergon Infrastruktúra Fenntartási és Biztonsági Igazgatóság igazgatója. A Synergonba kerülése előtt jelentős katonai pályát futott be. A gimnázium befejezése után a Varsói Katonai Műszaki Egyetem informatika szakán szerzett diplomát 1982-ben, így a Magyar Honvédség 3. gépesített hadtest Informatikai központjában kezdett, mint műszaki alosztályvezető, majd rendszerszervező főtiszt. Megszakítva szakmai karrierjét 1988-1992 között, szintén Varsóban végezte el az összfegyvernemi parancsnoki szakot a Vezérkari Akadémián. Ezután az MH 3. Katonai Kerületparancsnokság, Informatikai Szolgálatfőnöke lett, ahol fő szakmai területe a stacioner és mobil vezetési pontok informatikai rendszerének fejlesztése, gyakorlati alkalmazása volt. 1997-től az MH 3. gépesített hadosztály Híradó és Informatikai Főnöke, majd Vezetési Főnök lett. 2000-ben továbbképzésben vett részt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vezérkari tanfolyamán.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle