Connect with us

technokrata

Interjú a távmunkáról Benedek Andrással, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium helyett

Dotkom

Interjú a távmunkáról Benedek Andrással, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium helyett

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közösen indított programjának keretében – idén 395,1 millió forint ráfordításával – segítik elő a távmunkahelyek létrehozását. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Benedek Andrást, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkárát.

A távmunka-pályázatokat november 1. és december 15. között lehetett beadni. A pályázatok alapján a nyertesek a távmunkahelyen alkalmazott dolgozónként maximálisan 500 ezer forint támogatáshoz jutottak számítógép, számítógépes program vásárlására, az internetes szolgáltatás díjának támogatására az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól. További ugyancsak 500 ezer forintos támogatást lehetett elnyerni a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz tartozó Munkaerőpiaci Alaptól, melyre az a munkaadó, illetve az általa távmunkahelyen foglalkoztatott munkavállaló jogosult, akinek pályázatát az értékelő bizottság támogatásra alkalmasnak minősítette.

Mint ismeretes, Kiss Péter a foglalkoztatási tárca vezetője a távmunka kísérleti programszakaszának lezárása után túljegyzésről számolt be. A miniszter szerint ez nagyon jó hír, mert a ’90-es évek közepétől indult hasonló programok kudarcot vallottak. Várhatóan a kormány még ebben a hónapban dönt a munka törvénykönyv kapcsán arról, hogy a távmunkával kapcsolatosan újabb szabályozási kérdéseket rendezzen. Ugyanis az EU-hoz csatlakozva nem engedhető meg, hogy a távmunka rosszabb feltételeket jelentsen a munkavállalók számára, mint másoknak a klasszikus foglalkoztatás.

A Terminal ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseire Benedek András, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkára válaszolt.

Terminal – Összesen mennyi távmunka pályázat érkezett be?

Benedek András – 607 pályázat érkezett be a december 15-ei határidőig. A 607 pályázó összesen 3.414 új távmunkahely létrehozására pályázott.

Terminal – Miután a pályázatokat november elejétől december közepéig lehetett beadni, mi a teendő azok részéről, akik megnyerték?

Benedek András – Érvényes pályázat beküldésével a pályázó a támogatási szerződésben foglalt szerződéses feltételeket elfogadja. Ebből következőleg a támogatás megítéléséről történő értesítés átvételével a támogatási szerződés érvénybe lép, és annak teljesítése a kedvezményezett kötelessége. A pályázó az értesítés átvétele után megvásárolja azt az infokommunikációs eszközt, amelyre a támogatást elnyerte, majd beküldi a számlát az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnak.

Terminal – Akik most nem nyertek, azok pályázhatnak-e, és mikor?

Benedek András – Az FMM és az IHM jelenleg egyeztet a folytatásról. 2003-ban újabb pályázatok kiírását tervezzük, feltételezhetően módosítva a célcsoportokat, például az önfoglalkoztatók támogatására.

Terminal – Mik a tapasztalatok: általában mennyi távmunkahelyet kívánnak létrehozni a cégek?

Benedek András – A legtöbb pályázó 1 db új távmunkahely létrehozására kért támogatást.

Terminal – Mekkora volt a legnagyobb létszámú pályázat?

Benedek András – A legnagyobb pályázatban 400 fő alkalmazására kértek támogatást.

Terminal – Ellenőrzik-e a távmunkára kiadott pénzek felhasználtságát? Ha igen,
hogyan?

Benedek András – Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás ellenőrzéséhez hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit biztosítani. A pályázati cél megvalósítását, a támogatási szerződés szerződésszerű teljesítését, a rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő forrásfelhasználást a Támogató (az IHM), az általa megbízott bármely szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrzik. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni. Ellenőrzésre a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során folyamatba épített módon (közbenső ellenőrzés), és a támogatás folyósításának megszűnését követő öt naptári éven belül utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet. Kedvezményezett köteles arról is gondoskodni, hogy harmadik személyek – így különösen a távmunkahelyen foglalkoztatott munkavállaló, a távmunkahely céljára szolgáló helyiség felett rendelkezési jogot élvező személy – a fentiek szerinti ellenőrzést kötelesek legyenek tűrni és elősegíteni.

Terminal – Mi történik, ha egy vállalat nem tartja be a két évet, és előbb megszünteti a távmunkaviszonyt?

Benedek András – Ebben az esetben a támogatást – kamatokkal terhelve – vissza kell fizetni.

Terminal – A minisztérium szerint milyen eredményességgel valósul meg, illetve fog működni a távmunka?

Benedek András – A projekt eredményessége közvetlenül gazdasági mutatókkal nehezen mérhető – bár önmagában az 1.000 új távmunkahely létrejöttét is annak tekintjük. Az igazi eredmény az lenne, ha ezen új munkahelyek révén sikerülne a távmunka, mint új munkaszervezési modell meghonosítása. Maga a távmunka eredményes működésére középtávon mindenképpen számítani lehet, hiszen egyértelműen hatékony munkavégzési forma, és a munkavállalók részéről már most is hatalmas az érdeklődés iránta.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle