Connect with us

technokrata

Synergon: terv szerinti eredmények

Dotkom

Synergon: terv szerinti eredmények

A Synergon Informatika Rt. pozitív cégcsoport szintű adózás utáni eredményt ért el 2002 harmadik negyedévben, mely a szezonalitás szempontjából hagyományosan az egyik leggyengébb időszak. Tovább növelte árbevételét a 2002-es év második negyedévéhez, illetve a 2001-es év bázisidőszakához (III. n.é.) viszonyítva is.

Ez részben az informatikai piacra jellemző válság enyhülésének, részben a hatékonyabb cégcsoport szintű gazdálkodás eredménye. Az I-IX. hónapot bemutató kumulált pénzügyi mutatók is fokozatos javulásról adnak tanúbizonyságot. A 2002-es év első háromnegyed évének árbevétele 3%-kal haladja meg a 2001-es hasonló időszakban elért árbevételt, az adózás utáni eredmény a bázisidőszakban felhalmozott 749 millió forintos veszteség után annak kevesebb, mint tizedére, -61 millió forint veszteségre csökkent 2002 első kilenc hónapjában.

Áttekintő értékelés

Az informatikai piac keresletében domináns részt képviselő telekommunikációs szektor elhúzódó nehézségei ellenére a piac egészének dinamikája megváltozni látszik a 2002-es év második felében. Az ügyfélszegmensek egymáshoz képest kiegyenlítettebb mértékben képviseltetik magukat az informatikai beruházásokban, és ezen belül az államigazgatási szektorban is megjelentek a választásokat követően az első projektlehetőségek.

Az ügyfélcsoportok méret szerinti felosztásában szintén tapasztalható változás: a korábban meghatározó, néhány nagy megrendelő mellett számos, a középvállalati körbe tartozó ügyfél igénye éri el a gazdaságos projektméretet, ezzel egy kiegyensúlyozottabb megrendelés-eloszlást biztosítva az informatikai vállalatok számára. Nem tűnik megváltozni ezzel szemben az éven belüli szezonális hatás – várhatóan 2002-ben is a negyedik negyedév fogja a legtöbb megrendelést biztosítani a Synergon számára.

A fenti piaci változások a Synergon csoport szervezeti irányításában is fokozatos módosításokat igényelnek. Nagyobb jelentőséget kap várhatóan a jövőben a cégcsoportos szintű egységesített központi irányítás a regionális folyamatokra történő jobb rálátás, és gyorsabb válaszreakciók kialakítása érdekében. Az ehhez kapcsolódó szervezeti és személyi feltételek kialakítása megkezdődött, és várhatóan a 2003-as évtől kezdve valósulnak meg e tárgyban az első lépések, melyek személyi feladatkörök átcsoportosítását, illetve szervezeti strukturális változásokat fognak előreláthatólag magukba foglalni.

A szezonalitás szempontjából kiugró negyedik negyedéveket nem tekintve a 2002. június-szeptemberi időszakban a Synergon csoport az árbevétel terén 2001 első negyedéve óta a legmagasabb szintet érte el, Ebitda szinten a 2000-2002-es időszakban egyszer sem haladta meg a vizsgált időszak mértékét, és adózott eredmény szintjén 2000 második negyedéve óta nem produkált magasabb szintet. Az árbevétel-alakulás az új piaci körülményeket, az eredményesség javulása a belső folyamatok eredményét tükrözi.

Leányvállalatok

A külföldi leányvállalatok közül a horvátországi Span a harmadik negyedévben is megőrizte kiemelkedően jó teljesítményét. A cégcsoport által szolgáltatott stabil pénzügyi és technológiai háttér megfelelő helyzetet teremtett a Span számára, hogy folyamatos növekedés mellett Horvátországban meghatározó (egyes területeken piacvezető) pozícióba jusson, és tevékenységét új üzletfejlesztési irányokkal gazdagítsa.

A már a 2002-es év első felében is gyenge cseh piaci környezetet (parlamenti választások, cseh korona erősödése) tovább rontotta az országot sújtó árvíz, aminek következtében a piac dinamikája a harmadik negyedévben sem mutatott javulást. A csehországi Infinity leányvállalat ennek következtében 16%-os árbevétel-csökkenést, és 7%-os nettó fedezet-csökkenést szenvedett el.

Pénzügyi értékelés

A Synergon Informatika Rt., beleértve a konszolidálási körbe tartozó leányvállalatokat is 2002 első kilenc hónapjában 14.027 millió forint árbevételt ért el, ami a bázisidőszak 13.622 millió forintos árbevételéhez képest forint alapon számolva 3%-os növekedést jelent. A cégcsoporton belül jelentős növekedést ért a Synergon és a horvátországi Span, míg a konszolidált árbevétel növekedését fékezte az Infinity visszaeső árbevétele.

A Synergon csoport értékesítésének szektorális bontásában a telekommunikációs szektor 19%-kal, a pénzügyi szektor 8%-kal, az iparvállalatok 21%-kal, míg a közmű, közlekedés szektor 9%-kal, és az állami szektor 18%-kal képviseltették magukat az időszak során. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 25%-ot tett ki.

A 2002-es év első kilenc hónapjában az értékesítés szolgáltatástartalma 28% volt, szemben a 2001-es év hasonló időszakában elért 27%-hoz képest. Az emelkedést a félévkor tapasztaltakhoz hasonlóan elsősorban az Infinitynél, valamint a Synergon Kommunikációs Divíziójánál tapasztalható szolgáltatástartalom-növekedés eredményezte.

A nettó fedezet a 2001-es év első háromnegyedévében 2.792 millió forintot tett ki, míg 2002 hasonló időszakában 3.021 millió forintot mutatott, ami 8%-os növekedést takar. A nettó fedezetet a cégcsoport sikeresen növelte az árbevétel-emelkedést meghaladó mértékben, amit a megnövekedett szolgáltatástartalom mellett az értékesítési költségek racionalizálására megtett lépések tettek lehetővé.

A 2002-es év első kilenc hónapjában elért egyéb működési költséghányad (21,79%) közel megegyezik az időszaki nettó fedezethányaddal (21,54%). Ez gyakorlatilag a cégcsoport operatív szintű nullszaldó körüli (break-even) szintjének megközelítését jelenti, ami a 2001-es év I-IX. hónapjában elért -637 millió forintos, azaz –5%-os üzemi eredményhányadú veszteségéhez viszonyítva szignifikáns fejlődést mutat a cégcsoportos gazdálkodás terén.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle