Connect with us

technokrata

Synergon: terv szerinti működés

Dotkom

Synergon: terv szerinti működés

A Synergon Informatika Rt. jelentős javulást valósított meg eredményességi mutatóiban, annak ellenére, hogy gyenge belföldi piaci körülmények között, és ebből következően a 2001-es év első felében elért árbevételtől 5%-kal elmaradó értékesítést ért el.

A cégcsoport üzemi eredménye 2002 első félévében –67 millió forint, az adózás előtti eredmény –3 millió forint (tavalyi hasonló időszak –410 millió forint) lett. Továbbá a Synergon gazdálkodását a 2002-es év első felében meghatározta a tavalyi évben végrehajtott költségcsökkentési és racionalizálási lépések hatása is.

A Synergon csoport 2002 első félévében 9.203 millió forint árbevételt ért el, ami a bázisidőszak 9.704 millió forintos árbevételéhez képest forint alapon számolva 5%-os csökkenést jelent. USD alapon számítva a cégcsoport 2%-os növekedést ért el a két időszak összehasonlításában.

A Synergon csoport értékesítésének szektorális bontásában a telekommunikációs szektor 18%-kal, a pénzügyi szektor 8%-kal, az iparvállalatok 19%-kal, míg a közmű, közlekedés szektor 9%-kal, és az állami szektor 13%-kal képviseltették magukat az időszak során. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 33%-ot tett ki. A korábbi évekhez viszonyítva látványos a telekommunikációs szektor visszaesése, melyet az említett világpiaci tendenciák okoznak, és jelentős az iparvállalatok részesedésének növekedése, melyet elsősorban az Infinity konszolidálása okoz.

A 2002-es év első hat hónapjában az értékesítés szolgáltatástartalma 29% volt, szemben a 2001-es év hasonló időszakában elért 27%-hoz képest. Az emelkedést elsősorban az Infinitynél, valamint a Synergon Kommunikációs Divíziójánál tapasztalható szolgáltatástartalom-növekedés eredményezte. Az értékesített szolgáltatások arányának fokozatos növelése stratégiai célja a vállalatcsoportnak; a vizsgált félév eredményei (növekvő szolgáltatásarány – javuló fedezetek) ezen stratégia sikerét mutatják.

Az értékesítési költségek 7%-kal csökkentek, és 7.187 millió forintot tettek ki 2002 első hat hónapjában a bázisidőszakban elért 7.751 millió forinthoz képest. Pozitív gazdálkodási eredmény, hogy az értékesítési költségek csökkenése az első negyedévek összehasonlítása után az első félévek összehasonlításában is meghaladta az árbevétel csökkenését. Ezt a hatást mindenekelőtt két tényező segítette elő: egyrészt növekedett az értékesített szolgáltatások aránya cégcsoportos szinten, másrészt a 2000-2001-ben végzett költségcsökkentési és racionalizálási programok eredményeként hatékonyabb munkaszervezés és munkaerő-gazdálkodás jellemezte a cégcsoport vállalatait, elsősorban a Synergont.

A nettó fedezet a 2001-es év első hat hónapjában 1.952 millió forintot tett ki, míg 2002 hasonló időszakában 2.016 millió forintot mutatott, ami 3%-os növekedést jelent. A nettó fedezet az árbevétel-csökkenés ellenére tudott növekedni, amit az értékesítési költségek árbevételt meghaladó csökkenése eredményezett. Az árbevétel és a nettó fedezet eltérő változása már hosszabb időszak óta folytatódó tendencia a Synergon csoportnál: ennek eredménye, hogy a nettó fedezethányad a 2001 első félévében elért 20%-ról 22%-ra nőtt 2002 hasonló időszakára.

Az üzemi eredmény változásában kettős hatás jelentkezik. A nettó fedezet és az egyéb működési költségek árbevételtől eltérő trendje azt a pozitív hatást vonta maga után.

A Synergon csoport számára a 2001-es évben végrehajtott költség- és létszám-racionalizálási lépések nehezebb gazdálkodási körülmények között is hatékonyabb működést tesznek lehetővé. A stratégia fókuszában álló szolgáltatás- és fedezetorientált tevékenységek ösztönzése az árbevétel mérsékelt emelkedése, illetve csökkenése mellett is javuló profitabilitást eredményez a cégcsoportnak. E két tényező következménye az üzemi, adózás előtti, illetve adózás utáni eredménysorok jelentős javulása.

A cégcsoport gazdálkodásában a javuló hatékonyság a költségtételeknél is érzékelhető: az értékesítés közvetlen költsége 7%-kal, az egyéb működési költségek 13%-kal csökkentek. Még szignifikánsabb a fejlődés a létszámra vetített gazdálkodási adatok vizsgálata során: a két időszak között a javuló eredménysorokat a cégcsoport 8%-kal alacsonyabb létszám mellett érte el.Szólj hozzá!

További Dotkom

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle