Connect with us

Biztonsági problémák: előtérben az emberi gondatlanság

Dotkom

Biztonsági problémák: előtérben az emberi gondatlanság

Az információbiztonság nem kap elég figyelmet, köszönhetően az emberi nemtörődömségnek. Ennek ellenére pozitív változások zajlanak…

[sajtóközlemény] Az elmúlt két évben a cégek közel 20%-át érte valamilyen közvetlen anyagi kár információbiztonsági problémák miatt, azonban az IT vezetők megítélése szerint az informatikai adatbiztonságot mind a cég vezetése, mind az üzleti partnerek csak közepes prioritású feladatként kezelik. A BellResearch telefonos felmérése során megkérdezett több mint 400 darab – 100 főnél nagyobb és legalább 20 PC-vel rendelkező – céget képviselő informatikai szakemberek 5 fokú skálán jellemzően 3 és 4 közötti pontszámokat adtak az IT-biztonság általuk megítélt fontosságára saját cégüknél. Az IT-biztonság iránti elkötelezettség a cégmérettel egyenes arányban növekszik: az 500 főnél többet foglalkoztató vállalatok kimutathatóan fontosabbnak ítélték meg a kérdést mind a vállalatvezetés, mind az üzleti partnerek szempontjából.

A BellResearch tanulmánya alapján egyértelműen kimutatható az a tendencia, hogy a vállalatoknál új, egyre kiforrottabb biztonsági megoldások jelennek meg [4,01] és a cégeknél általában felértékelődik az információbiztonság [3,99]. Ezzel szemben vitatottnak mondható annak megítélése, hogy magas szintű védelmet csak információbiztonságra szakosodott külső cég nyújthat [3,28], illetve a márkás eszközök magasabb szintű védelmet biztosítanak, mint a névtelen termékek [3,04]. Külső szakértőkre az 500 főnél többet foglalkozató vállalatok szorulnak legkevésbé [3,12-es részátlag szemben a 3,28-as főátlaggal], amelynek oka a BellResearch elemzői szerint elsősorban abban keresendő, hogy a nagyobb cégeknél házon belül nagyobb arányban foglalkoztatnak információbiztonságra szakosodott munkatársakat: 36%-uk alkalmaz saját IT-biztonsági szakembereket, míg 100-249 fős vállalatok 22%-áról, illetve a 250-499 fős cégek 27%-áról mondható el ugyanez.

A BellResearch tanulmánya a vállalatok informatikai biztonság iránti attitűdjén, megoldásaik fejlettségén, külső tanácsadói szolgáltatások iránti igényén és IT-biztonsági megoldásokba való beruházási hajlandóságukon keresztül bemutatja a keresleti piac érettségét és fejlődési potenciálját – kvantitatív, statisztikailag megbízható adatokra alapozva.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom